Beth sy'n digwydd yn ein hamgueddfeydd?

Museum query icon

Gweithgareddau Gwyliau

Bydd rhai o'n hamgueddfeydd yn rhedeg digwyddiadau i deuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gallai'r gweithgareddau gwyliau hyn gynnwys:

  • Gweithdai celf a chrefft sy'n addas i blant o bron bob oed a gallu.
  • Gweithgareddau chwarae a gwisgo lan i'r plant bach.
  • Achlysuron arbennig yng ngofal sefydliadau neu unigolion eraill.

Cysylltwch â ni trwy eich amgueddfa leol  i wybod mwy am yr hyn sydd ar gael.

 

Gwasanaethau Ysgolion

Mae pob un o'r amgueddfeydd yn cynnig gwasanaethau i ysgolion gan ddefnyddio arteffactau go iawn neu rai wedi'u hatgynhyrchu, dillad hanesyddol go iawn, a gweithgareddau diddorol i ddod â thema'n fyw i'ch disgyblion neu'ch myfyrwyr.

Gall ein gwasanaeth cymunedol ddod â phrofiad amgueddfa i'ch ysgol chi. Mae'r rhan fwyaf o'n themâu yn addas i'r ystafell ddosbarth, a gallwn ddod â'r holl gyfarpar, arteffactau a deunyddiau eraill gyda ni.

Cysylltwch â'ch amgueddfa leol neu ewch i'n tudalen Gwasanaeth Ysgolion i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

 

Ymweliadau Grwpiau

Mae pob amgueddfa'n croesawu grwpiau a llawer ohonynt yn cynnal gweithdai a gweithgareddau i wahanol grwpiau  a sefydliadau. Mae rhai gweithgareddau'n cael eu cynnal  yn yr amgueddfeydd eu hunain, ac eraill yn cael eu cynnal mewn lleoedd eraill yn y gymuned.

Darllenwch dudalen eich amgueddfa leol i ddarganfod beth sydd ar gael.

 

Arddangosfeydd

I ddarganfod mwy am ein harddangosfeydd, ewch i adran "Beth sy' mlaen?" pob un o'n hamgueddfeydd:

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Amgueddfa Llanidloes

Amgueddfa Powysland

Amgueddfa Sir Faesyfed

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu