Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Anrhydeddu sêr y byd chwaraeon

Translation Required:

Image of Tim Davies
16 Mai 2018 

Image of Tim DaviesCafodd sêr chwaraeon o ganol a de Powys eu hanrhydeddu mewn seremoni blynyddol.

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Blynyddol Partneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed yn Theatr Brycheiniog, nos Iau 19 Ebrill.  Dyma'r unfed flwyddyn ar hugain i ni gynnal y gwobrau hyn sy'n cydnabod ac yn dathlu llwyddiant unigolion a thimoedd chwaraeon yn y byd chwaraeon.

Y siaradwr gwadd yn y seremoni eleni oedd Mark Wallace, cyn-gricedwr Morgannwg.  Trefnwyd y seremoni gan Wirfoddolwyr Partneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed a thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys.

Derbyniwyd dros 70 o enwebiadau ar draws 13 categori.  Dyma'r rhai oedd yn fuddugol ar y noson:


• Personoliaeth Chwaraeon Hyn y Flwyddyn - Tim Davies (Seiclo)
• Personoliaeth Chwaraeon Anabledd Hyn - Leif Thobroe (Taekwondo)
• Sbortsmon Ifanc 14-18 oed - Alex Walton (Motocross)
• Sbortsmon Anabl Ifanc - Tlws Grwp (Gemau Olympaidd Arbennig)
• Sbortsmon Iau Dan 14 - Ellie Cain (Cicfocsio a karate)
• Tîm Chwaraeon Hyn - Hoci Merched Llanandras
• Tîm Chwaraeon Iau - Presteigne Colts U11s (Pêl-droedl)
• Clwb y Flwyddyn - Llandod Dragons (Gymnasteg)
• Arweinydd Chwaraeon Ifanc - Harrison Clayton
• Hyfforddwr y Flwyddyn - Matthew Lewis
• Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn - Terry Dickson
• Cyfraniad i Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - Kathryn Powell

Yn ennill Gwobr Cyfraniad Arbennig i'r Byd Chwaraeon oedd Bill Weale am ei wasanaethau i'r gamp bowls.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ddatblygu Chwaraeon: "Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ddathlu chwaraeon ym Mrycheiniog a Maesyfed a hoffwn longyfarch pawb oedd yn fuddugol ar y noson.

"Mae nifer yr enwebiadau'n dystiolaeth o gryfder ac ehangder chwaraeon, talent a chefnogaeth yn yr ardal ac mae'n braf gweld cymaint o'n pobl ifanc ni'n cyrraedd lefel uchel iawn yn eu campau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu