Dirwyo gyrrwr am daflu bonyn sigarét drwy ffenestr y car

Translation Required:

Image of some cigarette ends
17 Mai 2018 

Image of some cigarette ends

Dywedodd y cyngor sir fod gyrrwr o'r Drenewydd wedi'i ddirwyo £75 am daflu bonyn sigarét trwy ffenestr ei gar.

Cyflwynodd Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodaeth cyngor Sir Powys hysbysiad cosb benodedig wedi i un o uwch swyddogion y cyngor weld y digwyddiad a rhoi gwybod amdano.

Digwyddodd hyn yn hwyr fis Mawrth pan daflodd y gyrrwr bonyn sigarét o ffenestr ei gar i'r A483 ger Llanddewi.  Gan ddefnyddio gwybodaeth gan uwch swyddog y cyngor, llwyddodd swyddogion ailgylchu a gorfodi i ymchwilio i'r mater a chymryd y camau priodol a arweiniodd at ddirwyo'r gyrrwr £75.

Mae'r cyngor bellach yn rhybuddio pob ysmygwr i sicrhau ei fod yn gwaredu bonion eu sigaréts yn briodol gan ddefnyddio blwch llwch neu fin sbwriel.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae taflu sbwriel yn beth hyll sy'n effeithio ar ein cymunedau ac yn costio arian trethdalwyr i'w lanhau.

"Mae'r sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmygu'n un o'r mathau mwyaf cyffredin o sbwriel ac yn aml mae'r eitemau hyn yn cymryd amser ac arian i'w glanhau. Maen nhw hefyd yn ddi-lun a gallant fod yn niweidiol i'r amgylchedd.

"Rwy'n awyddus i annog pawb i helpu i gadw Powys yn lle taclus trwy waredu eu gwastraff yn briodol. Ein nod yw cadw'r sir yn lân a chreu amgylchedd sy'n denu twristiaid a busnesau i'r ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu