Powys yn paratoi i groesawu Eisteddfod yr Urdd

Translation Required:

Image of the crowd at the Urdd
17 Mai 2018 

Image of the crowd at the Urdd

Mae un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop yn dod i Bowys.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal yn ystod wythnos y Sulgwyn (28 Mai - 2 Mehefin) ar Faes y Sioe Frenhinol.

Daw'r Eisteddfod â 90,000 o ymwelwyr a 15,000 o gystadleuwyr i'w sir nawdd bob blwyddyn, a daw buddion economaidd eang yn sgil hynny.

Dyma'r tro cyntaf y bydd Eisteddfod yr Urdd wedi ymweld â'r ardal ers Eisteddfod Llanelwedd yn 1978, ac mae'r achlysur wedi tyfu'n sylweddol ers hynny.

Bydd cynrychiolaeth Cyngor Sir Powys, fel sir nawdd, yn amlwg ar y Maes, ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau i'r ymwelwyr gydol yr wythnos.

Dywedodd y Cyng Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Nid gorliwio yw dweud bod yr ardal gyfan dan gyfaredd yr Urdd. Mae gwirfoddolwyr wedi codi arian nid yn unig i Eisteddfod yr Urdd ei hun ond hefyd i gynyddu'r ymwybyddiaeth ohoni. 

"Gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y cystadleuwyr, yn enwedig o ardal Brycheiniog a Maesyfed ac mae pobl ifanc Powys wedi mwynhau llwyddiant mawr yn y cystadlaethau Celf a Chrefft. Mae canlyniadau'r cystadlaethau hyn eisoes wedi'u cyhoeddi.    

"Mae'r Eisteddfod yn gyfle i arddangos ein pobl ifanc dawnus, boed y rhain yn rhugl eu Cymraeg neu'n ddysgwyr, ac mae hynny'n cynnwys y rheiny sydd yn ein Hysgolion Arbennig. 

"Mae'n gyfle gwych hefyd i groesawu ymwelwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt: rydym yn hyderus y daw pobl i'r Eisteddfod am ychydig ddyddiau, ac wedi gweld yr hyn sydd gan Bowys i'w gynnig yn dychwelyd i archwilio'r ardal ymhellach."

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, "Rydym yn falch iawn dychwelyd i'r rhan brydferth hon o Gymru am y tro cyntaf mewn 40 mlynedd.

"Yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg, mae ymchwil yn dangos bod ymweliad Eisteddfod ag ardal yn cyfrannu hyd at £6miliwn i'r economi lleol, a bydd 78% o ymwelwyr yn gwario arian gyda busnesau lleol."

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd o 28 Mai - 2 Mehefin ar Faes y Sioe Frenhinol. Bydd stondin Cyngor Sir Powys ger y brif fynedfa ar Rodfa E.

Dilynwch @powyscc / @cspowys ar Twitter i gael y diweddaraf gennym am yr achlysur.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu