Y gwaith o symud Canolfannau i deuluoedd yn Y Drenewydd yn dod yn ei flaen yn dda

Translation Required:

Image of a group of children from Newtown Family centre
17 Mai 2018 

Image of a group of children from Newtown Family centre

Mae Canolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd a Chanolfan i Deuluoedd Skylark yn symud i un lleoliad canolog ar hen safle Ysgol Dafydd Llwyd ym mis Mehefin. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i deuluoedd yn Y Drenewydd ddefnyddio eu gwasanaethau.

Bydd Canolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd yn parhau i fod yn ganolfan gynhwysfawr sy'n cynnig gwasanaethau i gefnogi anghenion dysgu, iechyd a gofal cymdeithasol teuluoedd. Mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau fel grwpiau i rieni a phlant bach, tylino i fabis, gwybodaeth, rhaglenni Hyfforddi Blynyddoedd Rhyfeddol i Rieni, cyngor ar iechyd, cefnogaeth i deuluoedd a chwnsela.

Ar hyn o bryd mae Canolfan Integredig i Deuluoedd ar gyrion Y Drenewydd gyda'i swyddfeydd ar Stad Ddiwydiannol Mochdre. Hefyd bydd Canolfan i Deuluoedd Skylark yn symud i'r safle newydd i sicrhau y bydd mwy o asiantaethau cymorth i deuluoedd yn yr un lle.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Plant, Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Hamdden, y Cynghorydd Rachel Powell: "Gyda'r ddwy ganolfan yma'n symud, dyma amser cyffrous ar gyfer y staff a'r teuluoedd rydym yn eu cefnogi. Rydym yn croesawu'r arian Dechrau'n Deg rydym wedi ei dderbyn. O ganlyniad i hwn bydd dwy ganolfan gymorth i deuluoedd yn gallu symud i un ganolfan ganolog nesaf i ysgolion Hafren a Ladywell. Bydd y canolfannau'n llawer mwy cynaliadwy yn y dyfodol a bydd yn haws i deuluoedd gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt."

Dywedodd Helen James, Pennaeth Iechyd Cyhoeddus Plant a Gwasanaethau Pediatrig Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Byddwn ni'n gallu dal ati i integreiddio ein gwaith ar y safle newydd, sy'n elfen hollbwysig i gynllun Dechrau'n Deg. Bydd y lleoliad hwn yn galluogi teuluoedd i ddefnyddio cymorth a gwasanaethau mewn lle llawer mwy hwylus."

Ychwanegodd Chris Dunne o sefydliad Gweithredu Dros Blant: "Dyma gyfle gwych i ddod â'r timau at ei gilydd mewn adeilad bendigedig yng nghalon y gymuned rydyn ni i gyd yn ei chefnogi."

Mae'r cwmni adeiladu EvaBuild wedi dechrau gweithio ar hen safle Ysgol Dafydd Llwyd ar Stryd y Parc yn Y Drenewydd. Maen nhw wedi gwneud cynnydd da gyda'r gwaith ac y disgwyl yw y bydd y prosiect yn agor mewn pryd.

Bydd nifer o weithwyr proffesiynol megis Ymwelwyr Iechyd, Athrawon Ymgynghorol Cymunedol Cyngor Sir Powys, arbenigwyr mewn gofal plant a Gweithredu Dros Blant yn gweithio ochr yn ochr yn y ganolfan i gefnogi anghenion teuluoedd y cylch.

Dyfarnodd Llywodraeth Cymru grant o £257,000 i symud a gwella'r canolfannau i greu un ganolfan Dechrau'n Deg mewn lleoliad newydd a chanolog. Mae disgwyl y bydd y ganolfan newydd yn agor ei drysau i deuluoedd erbyn haf.

I gysylltu â Chanolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd, ffoniwch 01686 623230, neu ewch i weld eu tudalennau ar Facebook.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu