Siarter Gofalwyr Maeth

Translation Required:

Image of Councillor Rachel Powell

 21 Mai 2018

Image of Councillor Rachel Powell

Mae Cyngor Sir Powys wedi gadarnhau ei ymrwymiad i Siarter genedlaethol i Ofalwyr Maeth.

Cyhoeddwyd yr ymrwymiad yn ystod Pythefnos Gofal Maeth 2018 mewn achlysur yng Ngwyl Wanwyn y Sioe Frenhinol.

Mae'r Siarter yn ffordd bwysig ymlaen i wasanaethau maethu yng Nghymru oherwydd mae'n addewid gwasanaeth y mae'r cyngor, y gwasanaeth maethu a gofalwyr maeth eu hunain yn berchen arno.

Mae'n cefnogi cyfrifoldebau rhieni corfforaethol awdurdodau lleol ac yn manylu ar fframwaith hawliau a disgwyliadau i ofalwyr maeth. Mae'n esbonio rolau a chyfrifoldebau y naill tuag at y llall ac yn cynnwys pynciau megis goruchwyliaeth, cyfraniad tuag at gynllunio a phenderfynu, gwybodaeth a thaliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Gwasanaethau Plant: "Gwyddom fod gofal maeth da yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant a phobl ifanc. Rydym wrth ein bodd ymrwymo unwaith eto i'r siarter yma sy'n ddogfen bwysig i gefnogi gwelliannau ym mywydau plant mewn gofal."

Fel rhan o'r Pythefnos Gofal Maeth, aeth Cyngor Sir Powys ar daith o amgylch y sir i recriwtio gofalwyr maeth newydd. Roedd hyn yn cynnwys gweithgareddau yng Ngwyl Wanwyn y Sioe Frenhinol. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am faethu ym Mhowys, anfonwch e-bost at fostering@powys.gov.uk, dilynwch ni ar Facebook @PowysFosteringService neu ffoniwch 01874 614035 i gael sgwrs anffurfiol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu