SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cydnabod cyflawniadau'r Urdd

Translation Required:

Image of the Eisteddfod organising party

21 Mai 2018

Image of the Eisteddfod organising party

Gydag ychydig ddyddiau yn unig i fynd cyn dechrau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, mae Cyngor Sir Powys wedi cydnabod gwaith pawb sydd wedi bod yn rhan o'r achlysur.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd o Fai 28 i Fehefin 2. Mae wedi creu diddordeb heb ei ail yn yr ardal wrth i 1,200 o bobl ifanc o Frycheiniog a Maesyfed ymaelodi â'r Urdd - mwy na dwywaith yr aelodaeth yn 2016. 

Cafwyd y nifer uchaf erioed o gystadleuwyr hefyd yn ysgolion y sir, sef  900, bron i deirgwaith nifer y cystadleuwyr ddwy flynedd yn ôl.

Mewn cyfarfod a drefnwyd gan Gyngor Sir Powys y penwythnos yma (dydd Sul 20 Mai) rhoddwyd cydnabyddiaeth gyhoeddus i'r niferoedd uchel hyn, yn ogystal ag i'r gwaith sydd wedi'i gyflawni gan gymunedau lleol i gefnogi'r Eisteddfod.

Dywedodd Cadeirydd newydd Cyngor Sir Powys, y Cyng David Meredith: "Rydym yn falch dros ben fod Eisteddfod yr Urdd - un o wyliau ieuenctid teithiol mwyaf Ewrop yn dod i Bowys. Mae'n wych bod cymaint o'n pobl ifanc yn cymryd rhan yn y digwyddiad bendigedig yma.

"Rydym hefyd yn awyddus i dalu teyrnged i ymdrechion yr holl grwpiau codi arian lleol sydd wedi cefnogi'r Eisteddfod wrth iddi ddod i'n sir."

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg a'r Gymraeg: "Mae'r cyfarfod wedi rhoi cyfle i ni fel cyngor ddiolch i'r holl bobl hynny sydd wedi gweithio mor galed i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod. Mae'r codi arian a'r cynyddu ymwybyddiaeth, a'r cynnydd enfawr yn y niferoedd sy'n cymryd rhan wedi bod yn hynod iawn a hoffwn ychwanegu fy niolch personol i fy hun."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu