SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn gofyn am sylwadau ar ddiwygio'r polisi cludiant i'r ysgol a'r coleg

Image of a yellow school bus
21 Mai 2018 

Image of a yellow school bus

Mae'r Cyngor yn gofyn i ddysgwyr, eu teuluoedd, ysgolion a'r cyhoedd am eu sylwadau ar Bolisi newydd Cyngor Sir Powys ar gludiant i'r ysgol / coleg.

Lluniwyd y polisi diwygiedig er mwyn gallu fod yn fwy clir o ran pwy sy'n gymwys am gludiant, dalgylchoedd yr ysgol o ran darparu cludiant, ystyriaethau ieithyddol a ffydd ac unrhyw Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd gan y dysgwr.  Os bydd y Cabinet yn cymeradwyo'r polisi ar ôl ymgynghori, bydd y polisi newydd yn dod i rym ym mis Medi 2019.

Gallwch weld y polisi newydd ar www.powys.gov.uk/dweudeichdweud gyda dolen i'r arolwg.  Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau taro heibio ym mis Mehefin a bydd y manylion yn dilyn yn fuan iawn.

Fel rhan o'r ymgynghoriad, mae'r cyngor hefyd yn gwahodd sylwadau ar y posibilrwydd o godi tâl ar ddysgwyr sydd dros oed ysgol gorfodol, sy'n teithio ar gludiant ysgol a choleg a drefnwyd gan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ysgolion: "I ardal wledig fel Powys, mae'n bwysig iawn cael rheolau cynaliadwy a theg o ran cludiant ysgol.  Ewch ati i ddarllen y polisi:  byddem yn croesawu eich adborth yn y broses o lunio rheolau sy'n gweithio i'n cymunedau a'n hysgolion."

Bydd copiau caled o'r polisi newydd i'w gweld yn llyfrgelloedd y sir o 25ain Mai, ynghyd â holiaduron.  Os bydd unrhyw un am ateb ar e-bost neu lythyr, cysylltwch â education@powys.gov.uk neu trwy lythyr at Ymgynghori ar Bolisi Cludiant i'r Ysgol/Coleg, Gwasanaeth Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 8 Gorffennaf 2018.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu