Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Rhannwch eich stori ar gyfer Democratiaeth Genedlaethol

Translation Required:

Image of suffragettes
23 Mai 2018 

Image of suffragettes

Dim ond ychydig o ddiwrnodau ar ôl i bobl anfon eu storïau am fenywod dylanwadol ac sy'n ysbrydoli ym Mhowys.

Bydd Wythnos Ddemocratiaeth Genedlaethol yn cychwyn ddydd Llun, 2 Gorffennaf 2018 gyda thema Canmlwyddiant Hawl i Bleidleisio i nodi can mlynedd ers i fenywod ennill yr hawl i bleidleisio. Hefyd byddwn yn nodi 90 mlynedd ers Deddf Etholfraint Gyfartal 1928 a roddodd yr un hawliau pleidleisio i ferched â dynion.

Fel rhan o'r dathliadau mae Cyngor Sir Powys am glywed eich straeon am fenywod sydd wedi dylanwadu ar eraill a'u hysbrydoli yn y sir. Rydym yn bwriadu arddangos detholiad o'ch hanesion ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a dulliau cyhoeddusrwydd eraill yn ystod Wythnos Ddemocratiaeth ym mis Gorffennaf.

Gallai'r merched dylanwadol ddod o unrhyw gefndir, o'r gorffennol neu heddiw. Er enghraifft, gallai fod yn un o ferched y mudiad etholfraint neu rywun heddiw sy'n arweinydd cymunedol, yn wleidydd, gwirfoddolwraig, llefarydd i elusen neu un o hoelion wyth amlwg y gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethiant Corfforaethol: "Mae Wythnos Ddemocratiaeth Genedlaethol yn gyfle gwych i roi sylw i ferched dylanwadol ym Mhowys a dathlu cyflawniadau menywod sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau."

Ysgrifennwch atom i adrodd eich straeon erbyn dydd Gwener 1 Mehefin 2018. Gallwch anfon e-bost i electoral.services@powys.gov.uk, neu anfon llythyr i: Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Spa East Road, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu