SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyn o'r Drenewydd yn cael ei ddirwyo am dipio anghyfreithlon

Translation Required:

Image of Newtown fly tipping
23 Mai 2018 

Image of Newtown fly tipping

Mae dympio gwastraff o'r cartref mewn cilfan wedi costio £200 i adeiladwr o'r Drenewydd ar ôl iddo gael ei ddirwyo gan Gyngor Sir Powys.

Fe wnaeth Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodaeth y Cyngor rhoi'r gosb benodedig ar ôl ymchwilio i wastraff oedd wedi'i dipio'n anghyfreithlon mewn cilfan yn Ffordun, ger y Trallwng.  Roedd aelod o'r cyhoedd wedi rhoi gwybod i'r cyngor bod y gwastraff yna.

Yn ystod yr ymchwiliad, cafwyd hyd i wybodaeth yn y pedwar sach du o wastraff domestig, oedd yn cysylltu'r gwastraff i'r troseddwr. Rhoddwyd cosb benodedig o £400 i'r troseddwr.

Derbyniodd y dyn yr hysbysiad cosb benodedig a thalodd £200 fel rhan o'r opsiwn ad-dalu'n gynnar sydd ar gael os telir y ddirwy o fewn 14 diwrnod.

Bellach, mae saith hysbysiad cosb benodedig ar gyfer troseddau tipio anghyfreithlon wedi cael eu rhoi ers i Lywodraeth Cymru gymeradwyo Rheoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017 mis Tachwedd diwethaf.

Mae'r tîm yn awr yn rhybuddio pobl eu bod yn cynyddu eu gweithgareddau gorfodaeth ac y gellid rhoi rhybudd cosb benodedig i unrhyw un sy'n tipio'n anghyfreithlon neu mewn achosion mwy difrifol gellir eu herlyn.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet dros faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym am wneud Powys yn lle croesawgar i'n trigolion ac ymwelwyr ac mae hyn yn dechrau drwy gael amgylchedd glân.

"Mae mwyafrif y trigolion a busnesau eisoes yn ailgylchu ac yn gwaredu eu gwastraff yn y ffordd gywir.  Fodd bynnag, mae yna rai sy'n difetha ein cymunedau gyda'u gweithredoedd hunanol drwy dipio eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Mae angen inni atgyfnerthu'r neges bod tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr pan mae'n rhaid ei glirio.  Byddwn yn ceisio cyfyngu ar y rhai sy'n gwaredu eu gwastraff yn anghyfreithlon trwy gynyddu ein gweithgareddau gorfodaeth.

"Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhybudd i ddangos y byddwn yn ymchwilio i'r ymddygiad gwrthgymdeithasol hwn ac yn cymryd y camau gorfodaeth priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu