Ydych chi'n byw yn Llanfair-ym-Muallt? Oes gennych chi ystafell sbâr?

Translation Required:

Image of the street pastors logo
23 Mai 2018 

Image of the street pastors logo

Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i breswylwyr yn Llanfair-ym-Muallt a'r Cylch a allan nhw helpu i gefnogi'r gwelliannau diogelwch a lles sydd ar y gweill ar gyfer y Sioe Fawr eleni.

Mae Grwp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt wedi argymell y gwelliannau sy'n cynnwys defnyddio Bugeiliaid Stryd (Street Pastors) am y tro cyntaf.

Bydd y Bugeiliaid Stryd yn gweithio yn Llanfair-ym-Muallt yn ystod y Sioe i roi cefnogaeth emosiynol a chyngor i ymwelwyr. Hefyd byddant yn rhoi gwybod i bobl am wasanaethau a all fod o gymorth. Bydd y Bugeiliaid yn cael help i wneud hyn gan Wasanaeth Ieuenctid Powys.

Byddan nhw wrthi'n cerdded o gwmpas canol y dref o 9:30yp-3:30yb o ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf i ddydd Iau 26 Gorffennaf. Bydd y Bugeiliaid yn teithio i Lanfair-ym-Muallt o bob cwr o Gymru ac mae eu gwaith yn gwbl wirfoddol: dim ond costau teithio maen nhw'n eu cael.

Dywedodd Jeremy Pugh, aelod o Grwp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt a Chynghorydd Lleol: "Bydd y Bugeiliaid Stryd yn teithio o bell felly o ystyried hyn rydym yn gofyn i drigolion y dref a'r cylch a ydyn nhw'n gallu cynnig ail gartref iddyn nhw.

"Os byddwch chi'n fodlon cynnig ystafell sbâr neu wely soffa am wythnos, cysylltwch â ni. Gobeithio y bydd croeso cynnes iddyn nhw ym Mhowys i wneud eu hamser yn Llanfair-ym-Muallt mor gysurus ag y bo modd."

Os ydych chi'n gallu helpu cysylltwch â Greg Thomas, Swyddog Rheoli Peryglon a Pharhad Busnes ar 01597 82 6149 neu drwy e-bost greg.thomas2@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu