SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Digwyddiad Beicio Mynydd Epig Newydd i Gymru - Cymru360

Image of two people on mountain bikes
26 Mai 2018 

Image of two people on mountain bikes

Ar ddydd Sadwrn 26 Mai, fel rhan o Wyl Seiclo Aberystwyth, cafwyd lansiad swyddogol Cymru360, digwyddiad beicio mynydd diweddaraf a mwyaf uchelgeisiol Cymru, yng nghwmni Richard Parks a Lowri Morgan. Cynhelir y digwyddiad am y tro cyntaf erioed rhwng 22 a 29 Gorffennaf, 2019. SweetSpot Group, trefnwyr digwyddiadau fel OVO Energy Tour of Britain, sy'n cyflwyno Cymru360 ac mi fydd yn herio beicwyr ac yn eu gwobrwyo gydag antur beicio mynydd sy'n wirioneddol unigryw.
 
Efallai bod Cymru360 yn ddigwyddiad newydd sbon ar gyfer 2019, ond mae Cymru eisoes wedi'i sefydlu'n gadarn fel cyrchfan beicio mynydd gyda'r gorau yn y byd. Caiff ei llwybrau a'i chyfleoedd reidio naturiol eu henwi'n rheolaidd ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig. Yn gyrchfan gwerth ei harchwilio i bererindodau beicio, mae Cymru360 yn dathlu Cymru a beicio mynydd hollol wych.

Cymru360 yw'r cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig, ac mi fydd yn dod â digwyddiad tebyg i'r Cape Epic enwog i Gymru a'r Deyrnas Unedig. Mi fydd yn sicr yn un arall i'w hychwanegu at y rhestr o heriau oddi-ar-y-ffordd y mae'n 'rhaid eu gwneud' ar draws y byd. 
 
Chwe diwrnod o daith beicio mynydd draws gwlad yw Cymru360. Mae'n daith pwynt i bwynt go iawn ac yn dilyn llwybr heriol am 550 cilomedr o amgylch Canolbarth a Gogledd Cymru. Ar ôl diwrnod gwefreiddiol ar ddwy olwyn, bydd cyfle i feicwyr fwynhau cymdeithasu yng Ngwersyll Cymru360 bob nos, gan dorri gair gyda beicwyr tebyg ac ail-fyw taith y diwrnod hwnnw tra'n mwynhau lletygarwch, bwyd a diod Cymreig.

"Rydyn ni wrth ein bodd i ddod â Cymru360 i fryniau, coedwigoedd a chefn gwlad Cymru yn 2019. Mae'n her i'r 500 o gyfranogwyr a byddwn yn eu gweld yn seiclo dros 90 cilomedr y dydd am chwe diwrnod, gan gefnogi ei gilydd mewn timau o ddau. Bydd Cymru360 yn ddathliad go iawn o feicio oddi-ar-y-ffordd a holl arlwy Cymru," medd Hugh Roberts, Cadeirydd Gweithredol SweetSpot Group. 
 
Bydd Cymru360 yn apelio at feicwyr mynydd profiadol sydd â diddordeb mewn digwyddiadau beicio traws gwlad (XC) a dygnwch, ond bydd hefyd yn apelio at y rheiny â phrofiad cymedrol ar feic mynydd, os ydynt yn mwynhau gwthio'u hunain i'r eithaf.
 
Lansiwyd y digwyddiad yn swyddogol yn yr Hen Goleg, Aberystwyth, ac roedd cenhadon y digwyddiad, Richard Parks a Lowri Morgan, wrth law i gyflwyno'r digwyddiad i'r diwydiant, partneriaid a gwesteion a gafodd wahoddiad. 
 
"Yma yng Nghymru, mae rhai o'r tiroedd antur, cyfleusterau a llwybrau beicio mynydd gorau yn y byd," medd Richard Parks. 'O'r hiraf, i'r uchaf, cefais y fraint o brofi rhai o lwybrau beicio oddi-ar-y-ffordd gorau'r byd. Rwy'n falch o fod yn rhan o Cymru360 ac yn hynod o gyffrous i gael rasio yn y digwyddiad cyntaf yn 2019. Mae'n mynd i fod yn anhygoel!"
 
"Bydd Cymru360 yn cynnig cyfle i feicwyr mynydd, a'r rheiny sydd wrth eu bodd ag antur, i herio'u hunain. Mae mwy a mwy o bobl yn gwthio'u hunain tu hwnt i'w man cyffyrddus, i gyflawni pethau gwych, ac edrychwn ymlaen at weld ein beicwyr Cymru360 cyntaf yn cyrraedd y llinell derfyn fis Gorffennaf nesaf," medd Lowri Morgan. 
 
Meddai'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: "Rydw i wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r digwyddiad hwn.  Mae'n addo bod yn chwe diwrnod cyffrous ac yn ffordd wych o arddangos tirweddau godidog Cymru a'r anturiaethau sydd i'w cael yma.  Mae'n ddigwyddiad gwych ar gyfer ein Blwyddyn Darganfod yn 2019 hefyd, gan y bydd cyfle i'r rheiny sy'n cymryd rhan weld mwy o Gymru a'n llwybrau, sydd gyda'r gorau yn y byd - yn ogystal â darganfod beth allant ei gyflawni yn ystod y digwyddiad dygnwch hwn y flwyddyn nesaf."

Meddai Prif Weithredwr Beicio Cymru, Anne Adams-King "Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn gweithio'n agosach ac yn agosach gyda SweetSpot Group. Mae ein Cyfres Beicio Mynydd Traws Gwlad Cymru yn tyfu bob blwyddyn, sy'n arwydd clir o boblogrwydd y ddisgyblaeth hon a'r cynnydd yn y diddordeb ynddi. Trwy ddod â digwyddiad mor fawr â Cymru360 i Gymru, mae yna gyfle rhagorol i ddangos i fwy o bobl mor hardd yw Cymru fel cyrchfan beicio mynydd sydd gyda'r gorau yn y byd; ond gall hefyd ysbrydoli eraill i droi eu llaw at y gamp. Edrychwn ymlaen at weld y digwyddiad hwn yn datblygu'r flwyddyn nesaf, ac at gefnogi'r beicwyr wrth iddynt gystadlu yn y cyntaf o lawer o ddigwyddiadau Cymru360!"

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu