SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfnod ymgynghori i ddechrau ar gynigion parcio'r Bathodyn Glas

Image of a Powys parking meter
29 Mai 2018 

Image of a Powys parking meter

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar y cynigion ar gyfer newid trefniadau consesiwn meysydd parcio ar gyfer y rheiny sydd â bathodynnau glas.

Gofynnir am farn deiliaid bathodyn glas yn y sir, aelodau eu teuluoedd, trigolion a sefydliadau ym mhob cwr o'r sir ar y cynigion, sydd allan am ymgynghoriad tan ddydd Llun, 2 Gorffennaf.

Ar hyn o bryd, gall deiliaid bathodyn glas barcio trwy'r dydd am ddim mewn meysydd parcio talu ac arddangos a weithredir ac sy'n eiddo i'r Cyngor. Fodd bynnag, fel rhan o ymdrechion y cyngor i arbed £8.5 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae'r gwasanaeth yn cynnig y newid i'r gostyngiad hwn i helpu diwallu'r targed cynilo o £100,000.

Cynhelir ymgynghoriad gyda thrigolion ar nifer o opsiynau gan gynnwys:

• Dim gostyngiad yn berthnasol. Deiliaid bathodynnau glas i dalu'r un swm ag unrhyw un arall
• Deiliaid bathodyn glas sy'n parcio mewn man parcio i'r anabl i barcio am ddim. Dylai'r sawl na all ddod o hyd i fan parcio i'r anabl dalu i barcio heb unrhyw ostyngiad ychwanegol
• Deiliaid bathodyn glas i dalu tuag at barcio ond i gael awr ychwanegol am ddim ar ben yr amser a ddewiswyd.
• Deiliaid bathodyn glas i barhau i barcio am ddim. Dylid dod o hyd i'r targed cynilo o £100,000 yn rhywle arall.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Briffyrdd: "Dyma amser anodd iawn i'r cyngor ac mae'n rhaid gwneud penderfyniadau dyrus.

"Rydym yn llwyr gydnabod fod gan ddeiliaid bathodyn glas anawsterau symud a bod angen amser ychwanegol arnynt i barcio a siopa.

"Y dewis sydd orau gennym ni yw bod deilydd bathodyn glas yn talu tuag at barcio ond y byddant yn cael amser ychwanegol am ddim. Felly, os bydd deilydd bathodyn glas yn talu am ddwy awr, fe fyddant mewn gwirionedd yn cael cyfanswm o dair awr i barcio.

"Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar ddydd Llun, 2 Gorffennaf. Rwyf yn annog y sawl sy'n ddeiliaid bathodyn glas, aelodau eu teulu neu unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn i gyflwyno eu safbwyntiau cyn y dyddiad cau."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, edrychwch ar www.powys.gov.uk/haveyoursay neu ofyn am gopi papur a'i ddychwelyd trwy eich llyfrgell leol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu