1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Y Gwasanaeth Safonau Masnach yn sicrhau Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau yn erbyn masnachwyr deunydd gwynnu dannedd

Translation Required:

Image cynrychioli Y Gwasanaeth Safonau Masnach yn sicrhau Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau yn erbyn masnachwyr deunydd gwynnu dannedd
29 Mai 2018 

Image of unsafe tooth whitening product

Ar ôl ymchwiliad tair blynedd gan Gyngor Sir Powys, mae tri aelod o deulu o swydd Gaer, a erlynwyd am werthu cynhyrchion gwynnu dannedd ar hyd y lled y wlad wedi'u gorchymyn i dalu'n ôl y £1.6m a gawsant o'u gweithredoedd troseddol neu gyfnod o garchar.

Erlynwyd John Barry Hargreaves, ei wraig Jean a'i fab Matthew Hargreaves, o Knutsford yn Swydd Gaer fis Medi 2016 am redeg busnes twyllodrus.

Nawr mai Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi sicrhau gorchymyn enillion troseddau yn erbyn yr Hargreaves mewn gwrandawiad yn Llys y Goron, Caernarfon (dydd Iau Mai 24). Gorchmynnwyd i'r teulu dalu £1.6m o'u hasedion neu wynebu bygythiad o garchar.

Cynhaliodd y cyngor ymchwiliad ariannol i'r manteision troseddol yr oedd teulu'r Hargreaves wedi'u cael yn sgil eu twyll gyda chynhyrchion gwynnu danned, ar ôl iddynt yn gyntaf atafaelu dros £2m o eiddo, gan arwain at yr achos enillion troseddau.

Yn ystod y gwrandawiad enillion troseddau yn Llys y Goron, Caernarfon, clywodd y llys bod y tri wedi sicrhau enillion o £2.5m yn sgil eu troseddolrwydd.

Gorchmynnodd Ei Anrhydedd y Barnwr Harris-Jenkins Matthew Hargreaves i dalu'n ôl £1,096,500 o fewn tri mis. Os yw'n methu â thalu, bydd yn rhaid iddo gael dedfryd o waith mlynedd o garchar.

Gorchmynodd Jean Hargreaves i dalu'n ôl £519,940 a John Hargreaves i dalu £995. Bydd yn rhaid i'r pâr dalu'r symiau hyn yn ôl o fewn tri mis, neu dreulio cyfnodau o bum mlynedd a thri mis yn y carchar yn ôl eu trefn.

Cyflwynodd y Barnwr orchymyn cydymffurfio hefyd, yn gorfodi Matthew Hargreaves i roi diweddariadau rheolaidd i Wasanaeth Cyfreithiol y cyngor o ran cynnydd yr eiddo sy'n cael ei werthu.

Cymeradwyodd y Barnwr Harris-Jenkins wasanaethau Safonau Masnach Cyngor Sir Powys am yr ymchwiliad a lwyddodd i amddiffyn defnyddwyr rhag nwyddau anniogel a gafodd eu cam-ddisgrifio, ac roedd yn dymuno cymeradwyo'r uwch swyddog ymchwilio Nikki Davies Wheeler a'r holl staff safonau masnach a fu'n ymwneud â'r achos.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach "Ry'm ni'n cymryd ein cyfrifoldebau i ddiogelu defnyddwyr o ddifrif ac roeddem yn amddiffyn y cyhoedd rhag nwyddau anniogel, sy'n bwysig."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol Safonau Masnach y cyngor: "Mae hwn yn arf ataliol enfawr i atal drwgweithredwyr i'w stopio rhag troseddu'n ddifrifol. Os byddwn yn parhau byddwn yn atafaelu eich holl asedau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu