Y Gwasanaeth Safonau Masnach yn sicrhau Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau yn erbyn masnachwyr deunydd gwynnu dannedd

Translation Required:

Image of unsafe tooth whitening product
29 Mai 2018 

Image of unsafe tooth whitening product

Ar ôl ymchwiliad tair blynedd gan Gyngor Sir Powys, mae tri aelod o deulu o swydd Gaer, a erlynwyd am werthu cynhyrchion gwynnu dannedd ar hyd y lled y wlad wedi'u gorchymyn i dalu'n ôl y £1.6m a gawsant o'u gweithredoedd troseddol neu gyfnod o garchar.

Erlynwyd John Barry Hargreaves, ei wraig Jean a'i fab Matthew Hargreaves, o Knutsford yn Swydd Gaer fis Medi 2016 am redeg busnes twyllodrus.

Nawr mai Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi sicrhau gorchymyn enillion troseddau yn erbyn yr Hargreaves mewn gwrandawiad yn Llys y Goron, Caernarfon (dydd Iau Mai 24). Gorchmynnwyd i'r teulu dalu £1.6m o'u hasedion neu wynebu bygythiad o garchar.

Cynhaliodd y cyngor ymchwiliad ariannol i'r manteision troseddol yr oedd teulu'r Hargreaves wedi'u cael yn sgil eu twyll gyda chynhyrchion gwynnu danned, ar ôl iddynt yn gyntaf atafaelu dros £2m o eiddo, gan arwain at yr achos enillion troseddau.

Yn ystod y gwrandawiad enillion troseddau yn Llys y Goron, Caernarfon, clywodd y llys bod y tri wedi sicrhau enillion o £2.5m yn sgil eu troseddolrwydd.

Gorchmynnodd Ei Anrhydedd y Barnwr Harris-Jenkins Matthew Hargreaves i dalu'n ôl £1,096,500 o fewn tri mis. Os yw'n methu â thalu, bydd yn rhaid iddo gael dedfryd o waith mlynedd o garchar.

Gorchmynodd Jean Hargreaves i dalu'n ôl £519,940 a John Hargreaves i dalu £995. Bydd yn rhaid i'r pâr dalu'r symiau hyn yn ôl o fewn tri mis, neu dreulio cyfnodau o bum mlynedd a thri mis yn y carchar yn ôl eu trefn.

Cyflwynodd y Barnwr orchymyn cydymffurfio hefyd, yn gorfodi Matthew Hargreaves i roi diweddariadau rheolaidd i Wasanaeth Cyfreithiol y cyngor o ran cynnydd yr eiddo sy'n cael ei werthu.

Cymeradwyodd y Barnwr Harris-Jenkins wasanaethau Safonau Masnach Cyngor Sir Powys am yr ymchwiliad a lwyddodd i amddiffyn defnyddwyr rhag nwyddau anniogel a gafodd eu cam-ddisgrifio, ac roedd yn dymuno cymeradwyo'r uwch swyddog ymchwilio Nikki Davies Wheeler a'r holl staff safonau masnach a fu'n ymwneud â'r achos.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach "Ry'm ni'n cymryd ein cyfrifoldebau i ddiogelu defnyddwyr o ddifrif ac roeddem yn amddiffyn y cyhoedd rhag nwyddau anniogel, sy'n bwysig."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol Safonau Masnach y cyngor: "Mae hwn yn arf ataliol enfawr i atal drwgweithredwyr i'w stopio rhag troseddu'n ddifrifol. Os byddwn yn parhau byddwn yn atafaelu eich holl asedau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu