Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Dechrau astudiaeth ar safle posibl mynwent arall ym Machynlleth

Image of Machynlleth Cemetery
30 Mai 2018 

Image of Machynlleth CemeteryBydd Cyngor Sir Powys yn dechrau astudiaeth dichonoldeb i edrych ar ddatblygu mynwent arall ym Machynlleth ar dir y tu ôl i'r Plas.

Bydd Mynwent Machynlleth, sy'n cael ei rheoli gan y cyngor sir yn rhedeg allan o le ar gyfer beddau newydd mewn llai na dwy flynedd ac wedyn bydd yn cau. Felly, gofynnodd y Cyngor y llynedd i drigolion leisio barn am yr hyn y dylid ei wneud yn sgil y diffyg lle yn y fynwent bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Mynwentydd: "Mae'r fynwent o oes Fictoria sydd gennym yn barod ym Machynlleth bron â bod yn llawn.

"Gofynnon ni i drigolion lleol fynegi barn ac roedden nhw'n dweud yn glir eu bod am gael mynwent yn y dref ei hun ac nid mewn man arall. Roedd preswylwyr hefyd yn hoff o'r syniad o ddatblygu'r tir y tu cefn i'r Plas yn fynwent newydd.

"Rydym wedi gwrando ar farn y bobl leol a byddwn ni'n mynd ati i wneud astudiaeth dichonoldeb yn edrych ar y tir yma. Ond wedi dweud hynny, mae nifer o gamau i ni eu dilyn eto a does dim byd yn bendant ar hyn o bryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu