SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dechrau astudiaeth ar safle posibl mynwent arall ym Machynlleth

Image of Machynlleth Cemetery
30 Mai 2018 

Image of Machynlleth CemeteryBydd Cyngor Sir Powys yn dechrau astudiaeth dichonoldeb i edrych ar ddatblygu mynwent arall ym Machynlleth ar dir y tu ôl i'r Plas.

Bydd Mynwent Machynlleth, sy'n cael ei rheoli gan y cyngor sir yn rhedeg allan o le ar gyfer beddau newydd mewn llai na dwy flynedd ac wedyn bydd yn cau. Felly, gofynnodd y Cyngor y llynedd i drigolion leisio barn am yr hyn y dylid ei wneud yn sgil y diffyg lle yn y fynwent bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Mynwentydd: "Mae'r fynwent o oes Fictoria sydd gennym yn barod ym Machynlleth bron â bod yn llawn.

"Gofynnon ni i drigolion lleol fynegi barn ac roedden nhw'n dweud yn glir eu bod am gael mynwent yn y dref ei hun ac nid mewn man arall. Roedd preswylwyr hefyd yn hoff o'r syniad o ddatblygu'r tir y tu cefn i'r Plas yn fynwent newydd.

"Rydym wedi gwrando ar farn y bobl leol a byddwn ni'n mynd ati i wneud astudiaeth dichonoldeb yn edrych ar y tir yma. Ond wedi dweud hynny, mae nifer o gamau i ni eu dilyn eto a does dim byd yn bendant ar hyn o bryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu