1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Egwyddorion Sylfaenol

Llais a rheolaeth 

Gosod yr unigolyn a'u hanghenion yng nghalon y gofal gan roi iddynt lais a rheolaeth dros y canlyniadau a fydd yn eu helpu i fyw yn y ffordd y maen nhw'n dymuno.

Atal ac ymyrraeth gynnar

Cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn y gymuned er mwyn sicrhau nad yw'r angen yn cyrraedd lefel critigol.

Lles

Cefnogi pobl i gyflawni eu lles eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chymorth.

Cydgynhyrchiant

Annog unigolion i gymryd rhan yn y gwaith o lunio a chyflwyno gwasanaethau.

Aml-asiantaeth 

Cydweithio partneriaeth cryf rhwng yr holl asiantaethau a sefydliadau.

Beth yw Lles?

Ry'n ni am i bobl gael bywydau iach a hapus.

Bydd y Ddeddf yn newid y ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol a gwasanaethau gofal eraill yn cydweithio mewn partneriaeth i helpu a chefnogi pobl.  Bydd y Ddeddf yn helpu i wneud yn siwr fod pobl yn gallu byw pob agwedd o'u bywydau yn y ffordd y maen nhw'n dymuno.

Mae lles yn golygu mwy na fod yn iach; mae'n golygu:

• teimlo'n dda yn emosiynol

• teimlo'n ddiogel lle ry'ch chi'n byw

• cael cyfle i wneud yn dda yn yr ysgol

• cael ffrindiau

• bod yn rhan o gymunedau da a chryf

• bod yn ddiogel rhag trais; a

• llawer mwy

Granville's Story on Vimeo.

Mr Evans' Story

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu