1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Digwyddiadau Rheolaidd Llyfrgell Y Drenewydd

Llyfgell y Drenewydd Digwyddiadau rheolaidd 2018

Pob digwyddiad am ddim!

 

Yoga i Fabanod. Gyda Storiau a Rhigymau Cymraeg i ddilyn.

Bob Dydd Llun yn y Mis (yn ystod y tymor yn unig)

10.30am - 12.00pm

 

Grŵp Darllen Cymraeg.

3ydd Dydd Llun yn y Mis

2:00pm

 

Help gyda'ch Gwaith Ymchwil i Hanes Teulu a Hanes Lleol

Galwch heibio

2il a 4ydd Dydd Mawrth yn y Mis

10am - 12noon

 

Clwb Llyfrau Dydd Mawrth

2il Dydd Mawrth yn y Mis

5:40pm - 6:55pm

Croeso i bawb

 

Clwb Lego

2il Dydd Mawrth yn y Mis

3:45pm - 4:45pm

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn/golfalwr

Croeso i bawb

 

Clwb Dweud Straeon. 9-14 oed

Bob Dydd Mawrth yn y Mis (yn ystod y tymor yn unig)

3:45pm - 5:00pm

 

Grwp Darleen Barddoniaeth

3ydd Dydd Iau yn y Mis

2pm

Croeso i bawb

 

Help 1-i-1 gyda chyfrifiaduron

Bob Dydd Gwener yn y Mis

11am - 12pm & 2:30pm - 3:30pm

Coflwch gadw lle ymlaen lle.

 

Amser Stori a Chrefft

3ydd Dydd Gwener yn y Mis

10:30am - 11:30am

Ar gyfer plant cyn-oed ysgol

(Mentor Iaith Maldwyn)

 

Clinig Cymhorthion Clyw

(Action for Hearing Loss)

4ydd Dydd Gwener yn y Mis

10am - 1pm

 

Magik Memories

Stori, Chwarae a Chrefft

Dydd Sadwrn Olaf y Mis

10:30am - 12:00pm

 

 

Facebook: www.facebook.com/newtownlib

Twitter:@newtown.library

Newtown Regular Events (CY)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu