SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig i fusnes yn Llanidloes

Black bin bags
5 Mehefin 2018 

Black bin bagsMae'r cyngor sir yn atgoffa busnesau o'u gorfodaethau cyfreithiol wrth gael gwared â'u gwastraff masnach.

Mae Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff Cyngor Sir Powys yn sôn wrth fusnesau yn y sir am eu dyletswyddau. Daw hyn ar ôl iddynt roi hysbysiad cosb benodedig  am £300 i siop yn Llanidloes am fethu cyflwyno'r dogfennau perthnasol yngl?n â chael gwared ar wastraff masnach.

Rhoeson nhw'r hysbysiad cosb benodedig ar ôl derbyn cwynion am fagiau du'n pentyrrau mewn iard breifat yn y dref. Aeth swyddog gorfodi ati i archwilio gan edrych ar fusnesau lleol cyfagos.

Gofynnwyd i'r busnes ddangos nodiadau trosglwyddo gwastraff i ddangos lle oedden nhw'n mynd â'u gwastraff. Fodd bynnag, methon nhw â chyflwyno'r ddogfen briodol ac yn sgil hynny roedd rhaid iddyn nhw dalu hysbysiad cosb benodedig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym am i fusnesau lleol ym Mhowys ffynnu ond i wneud hyn rhaid i ni sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.

"Mae'n hanfodol bwysig bod pob busnes yn ymwybodol o'r hyn y mae rhaid iddyn nhw ei wneud o ran cadw, cludo a gwaredu gwastraff a reolir. Mae rheoliadau tynn ynghylch gwastraff ac mae rhesymau da am hynny.

"Mae ein tîm yn defnyddio ymchwil wrth fynd ati i wirio nad yw rhywrai yn cael gwared â gwastraff yn anghyfreithlon. Ond gallwn ni ymweld â busnes i wneud archwiliad yn gwbl ddirybudd felly mae'n bwysig bod pawb yn cadw trefn ar eu gwaith papur.

"Yn y pen draw bydd hyn yn helpu'r amgylchedd ac iechyd y cyhoedd trwy sicrhau mai dim ond gweithredwyr proffesiynol sy'n trin gwastraff ailgylchu a masnachol. Trwy wneud hyn byddwn yn gofalu nad yw'r gwastraff yn mynd i'r lle anghywir."

Am fwy o wybodaeth am eich gwastraff masnachol, cyngor am ddim a chymorth am eich dyletswyddau cyfreithiol, ewch i: www.rightwasterightplace.com neu www.powys.gov.uk/en/bins-rubbish-recycling/trade-waste-and-recycling/<http://www.powys.gov.uk/en/bins-rubbish-recycling/trade-waste-and-recycling/>

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu