Lansio prif wobrau busnes y sir

Image of the launch of the business awards
5 Mehefin 2018 

Image of the launch of the business awardsDaeth busnesau o bob cwr o Bowys i Neuadd y Sir, Llandrindod heddiw i lansio prif wobrau busnes y sir.

Dechreuodd Gwobrau Busnes Powys nôl yn 2009, ac fe'u lansiwyd heddiw (dydd Mawrth 5 Mehefin) gyda noddwyr, beirniaid a chyn deilyngwyr yn bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae Gwobrau Busnes Powys yn mynd o nerth i nerth ers eu lansio ac mae'n bleser cael parhau i'w cefnogi fel Cyngor Sir Powys.

"Erbyn hyn mae Gwobrau Busnes Powys yn ddyddiad pwysig yn y calendr busnes a byddem yn annog busnesau'r sir i gymryd rhan eleni.  Maen nhw'n ffordd wych o dynnu sylw at amrywiaeth ac arbenigedd busnesau'r Sir."

"Nid yn unig y mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i godi proffil busnesau'r sir, ond mae'n gyfle i ddangos eu safon ac i ddathlu eu llwyddiant".

Eleni gwelir categorïau newydd i gydnabod amrywiaeth y sectorau busnes yn y sir gan gynnwys Twf Busnesau Bach, Busnes Twristiaeth Gorau, Mentor y Flwyddyn ym maes Lletygarwch a Ffordd o Fyw a Thechnoleg ac Arloesi.

Mae'r gwobrau'n gyfle i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau ym Mhowys i gystadlu am gyfle i gyrraedd y rownd derfynol, p'un ai'n fusnesau bach neu fawr, neu'n cychwyn busnes neu'n bodoli eisoes.

Yn ystod y lansiad, cyhoeddodd y trefnwyr sef Grwp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth a Chyngor Sir Powys, restr o gategorïau a noddwyr gwobrau busnes eleni.

Dywedodd Ceri Stephens, Rheolwr Grwp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth: "Mae Gwobrau Busnes Powys yn llwyfan gwych i fusnesau godi eu proffil.  Bydd y rhai sy'n cystadlu'n cael eu beirniadu'n annibynnol ar eu safonau gwych.

"Mae'r gwobrau hefyd yn fforwm cyhoeddus lle bydd teilyngwyr yn dod at ei gilydd yng nghwmni arweinwyr busnes eraill a'u cyfoedion i ddathlu eu llwyddiannau ar y noson.

"Bydd yr enillwyr hefyd yn elwa o gyhoeddusrwydd lleol wrth i bapurau newyddion a darlledwyr lleol a rhanbarthol roi sylw i'r gwobrau.  Bydd pob busnes sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn ffilm fer wedi'i chynhyrchu'n broffesiynol am eu busnesau, i'w defnyddio yn eu deunydd  cyhoeddusrwydd."

Mae'r ffurflenni cais ar gyfer Gwobrau Busnes Powys 2018 ar gael nawr, gyda'r noson fawr yn cael ei chynnal nos Wener 28 Medi yn Yr Hafren, Y Drenewydd.

Dyma'r categorïau ar gyfer Gwobrau Busnes Powys 2018:

·         Gwobr Dechrau Busnes, noddir gan y County Times.

·         Gwobr Entrepreneuriaeth, noddir gan Lywodraeth Cymru

·         Gwobr Ymrwymiad Rhagorol at Hyfforddiant, noddir gan NiBS Ltd

·         Gwobr Twf Busnesau Bach, noddir gan Myrick Training

·         Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusen, noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.

·         Gwobr Busnes Bach (Dan 10 o weithwyr, noddir gan y Cambrian News a'r Brecon and Radnor Express.

·         Gwobr Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, noddir gan Nidec Control Techniques.

·         Mentor y Flwyddyn mewn Lletygarwch a Ffordd o Fyw, noddir gan Cambrian Training Company

·         Gwobr Twf, noddir gan Fanc Datblygu Cymru

·         Gwobr Busnes Bach (dan 30 o weithwyr), noddir gan Gr?p Gweithgynhyrchu'r Canolbarth.

·         Gwobr Masnach Ryngwladol, noddir gan Gwmni Cyfreithwyr Lanyon Bowdler

·         Gwobr Technoleg ac Arloesi, noddir gan Trax JH Ltx

·         Gwobr Busnes Twristiaeth Gorau, noddir gan Gr?p NPTC

·         Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyngor Sir Powys.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan y Panel Beirniadu wobr arbennig sef Gwobr y Beirniaid sy'n cael ei chyflwyno bob blwyddyn i gydnabod unigolyn neu gyrhaeddiad arbennig a ddaeth i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, nad yw'n cael ei gydnabod o fewn meini prawf llym y gwobrau eraill.

O enillwyr y categorïau, mae gwobr gyffredinol Busnes Powys y Flwyddyn 2018 yn cael ei noddi gan Gyngor Sir Powys. 

Ewch i'r wefan sef www.powysbusinessawards.co.uk am fanylion pellach.  Y dyddiad cau i anfon ceisiadau yw dydd Llun, 9 Gorffennaf 2018.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu