Lansio Partneriaeth Llyfrgell Llanfyllin

Image of the Llanfyllin Library Partnership team
5 Mehefin 2018 

Image of the Llanfyllin Library Partnership team

Mae Cyngor Sir Powys a Grwp Buddiannau Cymunedol elusennol wedi arwyddo bargen partneriaeth newydd a fydd yn sicrhau bod dyfodol i lyfrgell Llanfyllin.

Cafodd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ei arwyddo nos Lun (4 Mehefin) gan y ddwy ochr gan arwain at garreg filltir bwysig yn dilyn cyfnod o drafodaethau manwl gyda nifer o gynghorau tref a chymuned yr ardal.

Wrth i Gyngor Sir Powys ymgynghori yn 2016 ar ddyfodol ei lyfrgelloedd cangen gyda'r nod o arbed 50% o'r costau, daeth  cynghorau tref a chymuned ardal Llanfyllin ymlaen ar unwaith gyda chynnig teilwng a radical i gefnogi'r llyfrgell leol.

Dan arweiniad Cynghorydd tref Llanfyllin, John Brautiam, aeth 12 o gynghorau tref a chymuned yn y rhan hon o Ogledd Powys ati i sefydlu Cwmni Buddiannau Cymunedol Gogledd Maldwyn - sefydliad ddim er elw - er mwyn rhannol ariannu'r llyfrgell ac i helpu i gynnig gwasanaethau eraill yn y gymuned.

"Dyma ddull unigryw o gydweithio gyda'r cyngor sir, ac yn dangos yn glir sut aeth cynghorau tref a chymuned yr ardal ati i feddwl ymlaen", dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio (Llyfrgelloedd).  "Trwy gydweithio fel hyn, gallwn barhau i wneud mwy i'n trigolion gan arwain at wella safon byw.  Nid ar chwarae bach yr aethpwyd ati i sefydlu'r cwmni hwn, ac rydym yn ddiolchgar iawn am weledigaeth a dyfalbarhad pawb dan sylw".

Bydd dydd Llun 4 Mehefin yn garreg filltir yn y prosiect wrth i'r Cwmni a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys arwyddo'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.  Bydd y gwasanaeth llyfrgelloedd yn parhau i reoli'r llyfrgell, felly ni fydd unrhyw newid amlwg i'r cyhoedd, ond y cynghorau tref a chymuned lleol fydd yn gyfrifol am hanner y costau trwy'r Cwmni Buddiannau Cymunedol.  Bydd dyfodol y llyfrgell yn ddiogel felly trwy gytundeb treigl pum mlynedd.

Yn ôl Cadeirydd y Cwmni, Cyng Peter Lewis: "Mae'n bleser arwyddo'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd, ac i ddathlu'r ffaith y byddwn yn parhau i gael llyfrgell wych yma yn ardal Llanfyllin.  Mae sefydlu'r Cwmni Buddiannau Cymunedol yn dystiolaeth o gryfder ein cymunedau ni yn yr ardal wledig hon o Bowys ac mae'n bleser cael bod yn gysylltiedig â model a allai fod yn ysbrydoliaeth i ardaloedd eraill.  Mae'n gamp anhygoel cael 12 o gynghorau i ddod at ei gilydd a chytuno i rannu costau fel hyn.  Mae'r ffordd hyn o weithio'n unigryw yng Nghymru ac yn DU hyd y gwn i.  Fel cymunedau, gallwn fod yn falch dros ben."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu