Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cysylltu â'r gymuned mewn Diwrnod Agored i'r Gymuned

Image of the Breconn Community Day Poster
11 Mehefin 2018 

Image of the Breconn Community Day Poster

Mae Ysgol Frwydro Troedfilwyr Aberhonddu yn Dering Lines, yn agor ei drysau i'r cyhoedd ddydd Sul, 8 Gorffennaf rhwng 12 canol dydd a 5.30 p.m.

Mae'r Diwrnod Agored i'r Gymuned yma, sy'n cael ei drefnu gan Bartneriaeth Ranbarthol Powys Cyfamod y Lluoedd Arfog, yn cynnig diwrnod hwyliog ac addysgiadol sy'n addo i fod yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan.

Gallwch fynychu'r digwyddiad am ddim a gall ymwelwyr rhoi tro ar nifer o weithgareddau yn ystod y dydd, yn cynnwys efelychydd arfau, cwrs rhwystrau, peli paent, lôn jyngl a marchogaeth ceffylau, gyda nifer o'r gweithgareddau am ddim.  Bydd cerbydau milwrol ac arfau yn cael eu harddangos a gallwch roi tro ar wisgo cit ac offer.

Bydd Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaethau Tân Cymru a'r Gorllewin yn cynnal gweithgareddau, gweithdai celf, corau milwrol a sifil a pherfformiadau dawns ddiwylliannol ar y dydd.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog: "Rwy'n gobeithio y bydd cymaint o drigolion ag sy'n bosibl yn gallu cefnogi'r diwrnod agored i'r gymuned.  Mae'r lluoedd arfog wastad wedi bod yn rhan bwysig o fywyd Powys ac rwy'n siwr y bydd trigolion yn dangos eu gwerthfawrogiad ac y bydd nifer sylweddol yn dod ar y dydd."

Dywedodd Shaun Chandler, Is-Gyrnol yr Ysgol Frwydro Troedfilwyr: "Rydym yn gyffrous iawn am y cyfle hwn i agor ein drysau i'r cyhoedd.  Ein nod yw gwneud y Diwrnod Agored i'r Gymuned yn ddiwrnod cyffrous i'r holl deulu, ond hefyd yn un addysgol.  Ry'n ni'n edrych ymlaen at groesawu cymaint o bobl ag sy'n bosib a hoffwn ddiolch yn fawr i Gyngor Sir Powys a'n partneriaid am helpu i wneud y diwrnod hwn yn bosib."

Mae'r diwrnod hwn yn dilyn dau Ddiwrnod i'r Gymuned yn 2017.  Mae hwn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad poblogaidd, gyda pharcio yn Aberhonddu a bysiau gwennol yn rhedeg ymlaen ac yn ôl o Dering Lines.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.growinpowys.com.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu