SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwrsarïau ar gael i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol

Image of a drone
12 Mehefin 2018 

Image of a drone

Mae bwrsariaethau i dalu am gludiant a chostau eraill ar gael i bobl ifanc 16-25 oed a fyddai'n hoffi dod yn rhan o brosiect hyfforddi Illumine, sef prosiect y mae Cyngor Sir Powys yn ei gyllido ar gyfer y celfyddydau digidol.

Mae bwrsariaethau o hyd at £500 ar gael i bobl ifanc â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol newydd a chreu delweddaeth ddigidol fel rhan o'r prosiect, sy'n cael ei reoli gan Peak (sef Arts Alive Cymru gynt), yng Nghrughywel.

Mae'r bobl ifanc, neu'r 'Gwneuthurwyr Delweddau' sy'n cael eu dewis yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant i greu cynnwys digidol newydd a gwreiddiol sy'n ymateb i'r ardal yma, ac yn gweld eu gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau (y we/cymdeithasol) a'i ddefnyddio yn adeilad newydd y Gaer yn Aberhonddu.

Bydd sesiynau min nos yn cael eu cynnal yn wythnosol yn Aberhonddu yn ystod y tymor, a byddant yn cynnig amrywiaeth o dripiau a chyfleoedd ar hyd a lled y Sir i fod yn grefftwr preswyl ar raddfa fach yn ystod gwyliau'r Haf.

Dyma ddywed Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogiad Peak am y rhaglen: "Bydd Illumine yn rhedeg gydol 2018 a dechrau 2019. Yn ystod Haf 2018 byddwn yn cyflwyno'r Gwneuthurwyr Delweddau i rai o'r prif artistiaid sy'n gweithio gyda thechnolegau digidol yng Nghymru. Bydd cyfleoedd ar gael i ddod yn grefftwr preswyl ar raddfa fach, a fydd yn cynnwys helpu i greu gwaith ar gyfer Gwyl y Dyn Gwyrdd yn ein stiwdio (Horsebox) yn ogystal â thripiau i ymweld 6 stiwdios/labordai digidol ym Mryste, Caerdydd ac ati. Mae'r cyfle bwrsariaeth yn caniatáu i bobl ifanc fynychu'r rhaglen heb orfod poeni am dalu am eu bwyd, eu teithio a'u deunyddiau"

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar Bobl Ifanc a Diwylliant: "Mae Illumine yn gyfle unigryw i bobl ifanc ddysgu am y sector creadigol a chael profiad ymarferol i'w ychwanegu at eu CV, i wella'u profiadau o Safon Uwch, a cheisiadau i'r coleg a'r brifysgol, yn ogystal â chael llawer o hwyl wrth baratoi ar gyfer hyn."

"Mae hon yn brosiect blwyddyn o hyd a fydd yn cynnwys ail-ddychmygu rhanbarth Bannau Brycheiniog a'r ardal ehangach, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau digidol megis gwneud ffilmiau, ffotograffiaeth, animeiddio, gosod y gwaith i'w arddangos, a goleuni. Bydd prosiect Illumine yn edrych ar y tirlun, ei hanes, ei ddiwylliant, ei iaith, ei achlysuron a phobl yr ardal. 

Bwriedir y prosiect ar gyfer rhai 16-25 oed sy'n byw, yn derbyn eu haddysg neu'n gweithio ym Mhowys. Mae'r sesiynau AM DDIM. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, gysylltwch â Peak www.peak.cymru, anfonwch e-bost at info@peak.cymru neu ffoniwch Rachel neu Seren ar 01873 811579. Cynhelir sesiynau wythnosol yn The Muse, Aberhonddu rhwng 4 a 6.30pm.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu