HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cymorth yn yr ysgol ar gyfer disgyblion ag ADY

Tîm Cymorth Dysgu a Chynhwysiant (LIST)

Mae LIST yn cynnwys pump o Athrawon Ymgynghorol AAA, pob un ohonyng ag arbenigedd gwahanol. Rydym yn gweithio gydag ysgolion ar hyd a lled Powys I gynorthwyo plant sydd ag angen cymorth ychwanegol.

Sgwrsiwch â'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo) yn ysgol eich plentyn i ddarganfod rhagor am y cymorth. Cysylltwch â swyddfa eich ysgol i ddarganfod pwy yw'r ALNCo yn ysgol eich plentyn.

Gallai'r tîm gynorthwyo ysgolion i:

  • Rheoli Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) ar draws yr ysgolion, gan gynnwys mapio'r ddarpariaeth ar gyfer yr ysgol gyfan a rheoli'r gofrestr ALN.
  • Athrawon Cymorth i wahaniaethu ar bob lefel gallu a bod yn gynhwysol trwy fod yn ymwybodol fod 'pob athro'n athro ADY'.
  • Helpu athrawon i fod yn gefnogol o amrywiaeth o anghenion dysgu, gan gynnwys anawsterau cyfathrebu cymdeithasol, anawsterau o ran sylw a chof ac anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia yn eu dosbarth.
  • Helpu Cynorthwywyr Dysgu i fod yn effeithiol wrth ddefnyddio'r ymyriadau a monitro'r canlyniadau.
  • Cyflwyno a monitro ymyriadau wedi'u targedu, sy'n cael eu darparu gan athrawon a chynorthwywyr dysgu.
  • Monitro ac olrhain cynnydd pob disgybl ag ADY.
  • Cynorthwyo disgyblion i bontio i ddosbarthiadau newydd yn ogystal ag i'r Ysgol Uwchradd neu wrth adael yr ysgol, gyda rhaglenni pontio unigol a gwybodaeth i'r lleoliadau newydd.
  • Darparu hyfforddiant ysgol-gyfan ar amrywiaeth o themâu anghenion addysgol ychwanegol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu