Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor

chamber
13 Mehefin 2018 

chamberBydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.

Yn dilyn prawf llwyddiannus y llynedd pan ganiatawyd i'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y cyngor, mae'r awdurdod yn neilltuo ugain munud ar ddechrau'r cyfarfodydd ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd.

Bydd cyfarfod nesaf y cyngor llawn ar ddydd Iau 12 Gorfennaf a bydd angen anfon eich cwestiynau erbyn 5 p.m. dydd Mercher 27 Mehefin.

Rhaid i'r cwestiynau fod am Bowys a/neu wasanaethau'r cyngor.  Os bydd Cadeirydd y cyngor yn derbyn y cwestiynau, byddan nhw'n cael eu hychwanegu at Agenda'r Cyngor yn y drefn y'u derbyniwyd.

Os hoffech anfon cwestiwn, ewch i wefan y cyngor  www.powys.gov.uk  am fwy o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu