1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Mae Awdurdod Lleol Powys wedi newid yr oedran derbyn disgyblion i'w ysgolion.  O'r 1af Medi 2017 dim ond unwaith mewn blwyddyn ysgol bydd yn bosibl dechrau'r ysgol - sef dechrau tymor yr Hydref ar ôl i'r plentyn gael ei ben-blwydd yn 4 oed.

Nid yw bod â lle yn yr ysgol feithrin neu'r dosbarth cyn-ysgol yn gwarantu y bydd gan eich plentyn le yn yr ysgol ei hun pan fydd yn cyrraedd 4 oed. Bydd angen i chi wneud cais am y lle yr un fath yn union. Os na wnewch gais, a'ch dewis ysgol yn llawn, bydd y rhai sydd wedi gwneud cais yn cael y flaenoriaeth.

Mae'r ceisiadau nawr ar gau ar gyfer y Rownd Derbyniadau Ysgolion Cynradd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu