Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Mae Awdurdod Lleol Powys wedi newid yr oedran derbyn disgyblion i'w ysgolion.  O'r 1af Medi 2017 dim ond unwaith mewn blwyddyn ysgol bydd yn bosibl dechrau'r ysgol - sef dechrau tymor yr Hydref ar ôl i'r plentyn gael ei ben-blwydd yn 4 oed.

Nid yw bod â lle yn yr ysgol feithrin neu'r dosbarth cyn-ysgol yn gwarantu y bydd gan eich plentyn le yn yr ysgol ei hun pan fydd yn cyrraedd 4 oed. Bydd angen i chi wneud cais am y lle yr un fath yn union. Os na wnewch gais, a'ch dewis ysgol yn llawn, bydd y rhai sydd wedi gwneud cais yn cael y flaenoriaeth.

Mae'r Rownd Derbyn Ysgolion Cynradd ar gyfer Dysgwyr o Bowys a anwyd rhwng 01/09/2015 - 31/08/2016.  Y dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyn yw DYDD GWENER 10 IONAWR, 2020.

I wneud cais ar gyfer lle mewn ysgol gynradd ar gyfer dysgwr sydd â dyddiad geni nad yw o fewn y dyddiadau uchod, bydd angen i chi lenwi  FFURFLEN GAIS I DDERBYN I'R YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN [287KB]

Os ydych chi'n dymuno i'ch plentyn fynychu ysgol gynradd y tu allan i'r sir, bydd angen i chi lenwi copi papur o'r ffurflen.  Gellir cael copi trwy gysylltu â - admissions@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu