Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwneud cais am le mewn Ysgol Iau

Byddwn yn gwneud trefniadau i ddisgyblion gael eu derbyn i'r ysgol iau yn ystod Tymor yr Hydref cyn diwrnod y trosglwyddo. Bydd pecynnau cais yn cael eu dosbarth yn yr Ysgolion Babanod yn ystod Tymor yr Hydref.

Bydd pennaeth ysgol fabanod eich plentyn yn rhoi gwybod i chi pa ysgol iau fyddai'r plant yn mynd iddi fel arfer, er bod croeso i chi ddewis ysgol arall os dymunwch.

Mae Awdurdod Lleol Powys wedi newid yr oedran derbyn disgyblion i'w ysgolion.  O'r 1af Medi 2017 dim ond unwaith mewn blwyddyn ysgol bydd yn bosibl dechrau'r ysgol - sef dechrau tymor yr Hydref ar ôl i'r plentyn gael ei ben-blwydd yn 4 oed.

Nid yw bod â lle yn yr ysgol feithrin neu'r dosbarth cyn-ysgol yn gwarantu y bydd gan eich plentyn le yn yr ysgol ei hun pan fydd yn cyrraedd 4 oed. Bydd angen i chi wneud cais am y lle yr un fath yn union. Os na wnewch gais, a'ch dewis ysgol yn llawn, bydd y rhai sydd wedi gwneud cais yn cael y flaenoriaeth.

Mae'r Cylch derbyn babanod iau ar gyfer dysgwyr a anwyd rhwng 01/09/2012 - 31/08/2013.  Y dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyn yw DDYD GWENER 16 RHAGFYR 2019.

I wneud cais am le mewn ysgol iau ar gyfer dysgwr sydd â dyddiad geni nad yw'n dod o fewn y dyddiadau geni uchod, bydd yn ofynnol i chi gwblhau ffurflen gais am dderbyn i'r ysgol yn ystod y flwyddyn.  (Gellir lawrlwytho copi o'r wefan.)  Gallwch hefyd ofyn am ffurflen drwy gysylltu â admissions@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 826477.

Nid yw bod â lle mewn ysgol fabanod yn gwarantu y bydd lle ar gael yn yr ysgol iau sy'n gysylltiedig â hi, ac os oes mwy o alw na'r lle sydd ar gael yn yr ysgol, byddwn yn defnyddio meini prawf derbyniadau.

 

Contacts

  • Email: admissions@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 826477
  • Address: Admissions Team, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

Follow us:

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu