1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwneud cais am le mewn Ysgol Uwchradd

Mae pob ysgol uwchradd ym Mhowys yn gyfun ac yn gydaddysgol ac yn cynnwys disgyblion 11-18 oed.

Fel arfer, byddwn yn gwneud trefniadau i dderbyn disgyblion i'r ysgol uwchradd yn ystod Tymor yr Hydref cyn dyddiad y trosglwyddo.

Bydd pennaeth ysgol gynradd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pa ysgol uwchradd yr a'r plant iddi fel arfer, er bod croeso i chi ddewis ysgol arall os dymunwch.

Rhaid i ddisgyblion fyw yn ardal ddyrannu'r ysgol gynradd fwydo er mwyn bod yn ardal ddyrannu'r ysgol uwchradd. Dylech gofio hyn gan y bydd yn effeithio ar p'un ai y cewch  gludiant ysgol.

Mae rownd derbyn yr ysgol uwchradd ar gyfer dysgwyr o Bowys a anwyd rhwng 01.09.07 - 31.08.08.  Y dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyn yw DYDD GWENER, 15 TACHWEDD 2018. 

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu ysgol uwchradd y tu allan i'r Sir bydd angen i chi lenwi copi caled o'r ffurflen.  Gellir cael copi trwy gysylltu â admissionsandtransport@powys.gov.uk

I wneud cais am le mewn ysgol uwchradd i ddysgwr sydd â dyddiad geni nad yw'n dod o fewn y dyddiadau uchod, bydd yn ofynnol i chi gwblhau  ffurflen gais i dderbyn i'r ysgol yn ystod y flwyddyn [287KB]

Sylwer:

Os ydych yn gwneud cais am le yn ysgol uwchradd y Drenewydd, ychwanegwch pa gampws yr ydych yn dymuno i'ch plentyn ei fynychu. I wneud hyn, ar ôl llenwi'r blwch i fynegi dewis o ysgol, a'r rheswm am hynny, ychwanegwch y wybodaeth am y campws yn y blwch o dan y pennawd 'ARALL'.

 

 

Cysylltiadau ar gyfer ymholiadau ynghylch derbyniadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu