Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwneud cais am le mewn Ysgol Uwchradd

Mae pob ysgol uwchradd ym Mhowys yn gyfun ac yn gydaddysgol ac yn cynnwys disgyblion 11-18 oed.

Fel arfer, byddwn yn gwneud trefniadau i dderbyn disgyblion i'r ysgol uwchradd yn ystod Tymor yr Hydref cyn dyddiad y trosglwyddo.

Bydd pennaeth ysgol gynradd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pa ysgol uwchradd yr a'r plant iddi fel arfer, er bod croeso i chi ddewis ysgol arall os dymunwch.

Rhaid i ddisgyblion fyw yn ardal ddyrannu'r ysgol gynradd fwydo er mwyn bod yn ardal ddyrannu'r ysgol uwchradd. Dylech gofio hyn gan y bydd yn effeithio ar p'un ai y cewch  gludiant ysgol.

Mae rownd derbyn yr Ysgol Uwchradd ar gyfer dysgwyr o Bowys a anwyd rhwng 01/09/08 - 31/08/09.  Y dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyn yw DYDD GWENER 15 TACHWEDD 2019.

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu ysgol uwchradd y tu allan i'r Sir bydd angen i chi lenwi copi caled o'r ffurflen.  Gellir cael copi trwy gysylltu â admissions@powys.gov.uk

Sylwer:

Os ydych chi'n gwneud cais am le yn Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, dewiswch pa gampws rydych chi am i'ch plentyn ei fynychu.

Os ydych chi'n gwneud cais am le yn Ysgol Calon Cymru, dewiswch pa gampws rydych chi am i'ch plentyn ei fynychu.

Os ydych yn dewis Ysgol Calon Cymru - (Campws Llanfair-ym-Muallt) dangoswch hefyd eich dewis o'r Ffrwd Gymraeg ynteu'r Ffrwd Saesneg, yn y blwch Gwybodaeth Ychwanegol.

I wneud cais am le mewn ysgol uwchradd i ddysgwr sydd â dyddiad geni nad yw'n dod o fewn y dyddiadau uchod, bydd yn ofynnol i chi gwblhau  ffurflen gais i dderbyn i'r ysgol yn ystod y flwyddyn. [287KB]

 

 

Cysylltiadau ar gyfer ymholiadau ynghylch derbyniadau

  • Ebost: admissions@powys.gov.uk
  • Cyfeiriad: Tîm Derbyn a Chludiant, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Rhif ffôn: 01597 826477

Dilynwch ni ar:

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu