1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn hyd at bum tymor o addysg blynyddoedd cynnar rhan amser cyn dechrau addysg orfodol. Cynigir hon mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu hariannu, gan gynnwys Grwpiau Chwarae, Cylch meithrin, ysgolion a meithrinfeydd dydd.

I ddod o hyd i'ch lleoliad cymeradwy agosaf, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid a Theuluoedd Powys.

Mae athro cymwys/athrawes gymwys yn ymwneud yn uniongyrchol â phob lleoliad cymeradwy. Os na all y lleoliad a ddewiswch gynnig y nifer uchaf o oriau, sef 10 awr, o addysg blynyddoedd cynnar, gallwch ddewis defnyddio gweddill yr oriau gyda darparwr arall.

I wneud cais am le i blentyn wedi'i eni rhwng 01.09.2016 - 31.08.2017 mewn lleoliad Cyn-Ysgol gallwch lenwi ffurflen Dewis y Rhieni ar gyfer Addysg Blynyddoedd Cynnar wedi'i ariannu (ar gael o'r Tîm Derbyniadau a lleoliadau).  Dylid llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r Tîm Derbyniadau, ynghyd â chopi o Dystysgrif Geni eich plentyn.

 

 

Cysylltu

 

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu