Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn hyd at bum tymor o addysg blynyddoedd cynnar rhan amser cyn dechrau addysg orfodol. Cynigir hon mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu hariannu, gan gynnwys Grwpiau Chwarae, Cylch meithrin, ysgolion a meithrinfeydd dydd.

I ddod o hyd i'ch lleoliad cymeradwy agosaf, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid a Theuluoedd Powys.

Mae athro cymwys/athrawes gymwys yn ymwneud yn uniongyrchol â phob lleoliad cymeradwy. Os na all y lleoliad a ddewiswch gynnig y nifer uchaf o oriau, sef 10 awr, o addysg blynyddoedd cynnar, gallwch ddewis defnyddio gweddill yr oriau gyda darparwr arall.

Mae'r cylch derbyn cyn-ysgol bellach ar agor i blant a anwyd rhwng 01/09/2016 a 31/08/2017. Rhaid dychwelyd y ffurflen [676KB] at y tîm derbyn, gyda CHOPI o dystysgrif geni'r plentyn, i gyrraedd erbyn y dyddiad cau fan bellaf, dydd Gwener 24mai 2019. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar ddydd Iau 31ain Hydref, 2019.

2019-20 Pre-School Admission Form (Welsh) [676KB]

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n prosesu ceisiadau am y sesiynau 10 awr ar gyfer  Addysg Blynyddoedd Cynnar i ddisgyblion a anwyd rhwng 01/09/2016 a 31/08/2017. Os ydych chi'n gwneud cais newydd neu newid ar gyfer eich plentyn ni fyddwn yn gallu prosesu'r ceisiadau hyn tan ar ôl i'r dyraniadau ar gyfer y rownd derbyn gael eu prosesu a'u cwblhau.

Os hoffech chi wneud cais i newid y sesiynau a ddyrannwyd i'ch plentyn mewn lleoliad cyn-ysgol ym Mhowys, argraffwch y Ffurflen Diwygiadau Blynyddoedd Cynnar yma [240KB] , ei llenwi a'i dychwelyd i'r Tîm Derbyniadau yn y cyfeiriad a geir ar y ffurflen gais.

Pan fydd y ffurflen wedi'i derbyn, byddwn yn ceisio newid y patrwm sesiynau i gyd-fynd â'ch gofynion, ac yn rhoi gwybod i chi ynglŷn â hyn.

 

 

Cysylltu

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu