1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn hyd at bum tymor o addysg blynyddoedd cynnar rhan amser cyn dechrau addysg orfodol. Cynigir hon mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu hariannu, gan gynnwys Grwpiau Chwarae, Cylch meithrin, ysgolion a meithrinfeydd dydd.

I ddod o hyd i'ch lleoliad cymeradwy agosaf, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid a Theuluoedd Powys.

Mae athro cymwys/athrawes gymwys yn ymwneud yn uniongyrchol â phob lleoliad cymeradwy. Os na all y lleoliad a ddewiswch gynnig y nifer uchaf o oriau, sef 10 awr, o addysg blynyddoedd cynnar, gallwch ddewis defnyddio gweddill yr oriau gyda darparwr arall.

Mae'r cylch derbyn cyn-ysgol bellach ar agor i blant a anwyd rhwng 01/09/2016 a 31/08/2017. Rhaid dychwelyd y ffurflen [676KB] at y tîm derbyn, gyda CHOPI o dystysgrif geni'r plentyn, i gyrraedd erbyn y dyddiad cau fan bellaf, dydd Gwener 24mai 2019. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar ddydd Iau 31ain Hydref, 2019.

2019-20 Pre-School Admission Form (Welsh) [676KB]

 

Cysylltu

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu