Tîm Tai Powys

Image of a running machine

 

15 Mehefin 2018 

Image of a running machine

Bydd staff gwasanaeth tai Cyngor Sir Powys yn rhedeg Hanner Marathon Abertawe yn hwyrach y mis hwn i godi arian ar gyfer Dementia UK.

Bydd naw aelod y tîm yn troedio strydoedd y ddinas ar ddydd Sul 24 Mehefin i godi arian tuag at yr achos da ar ôl cael eu hysbrydoli yn eu cynhadledd flynyddol.

Dywedodd Julie Harding, trefnwr y tîm: "Fel gwasanaeth roeddwn am roi tîm at ei gilydd nid yn unig i redeg y ras ond hefyd i godi arian tuag at achos da.  Yn ein cynhadledd staff yn 2017 cawsom gyflwyniad gan 'Dementia Matters' ym Mhowys a oedd yn ysbrydoledig.

"Cytunom fel tîm y byddem yn codi ariannu i helpu gwaith sefydliadau'r trydydd sector yn y gymuned i ddarparu cymorth ar gyfer pobl sydd â diagnosis o ddementia a'u gofalwyr.  Mae gwaith sefydliadau o'r fath yn hanfodol ym Mhowys i alluogi pobl i "Fyw'n Dda".

Mae'r tîm yn annog cydweithwyr i gefnogi eu hymdrechion ac i godi arian ar gyfer yr achos.  Gallwch noddi'r tîm trwy glicio ar y ddolen hon https://www.justgiving.com/fundraising/powyshousingteam "

Aelodau'r tîm yw: Julie Harding, Kathryn Powell, Jackie West, Laura Price-Davies, Simon Inkson, Peter Tagg, Kaleigh Gee, Carol Gittins a Alun Jenkins.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu