Ysgolion Powys yn defnyddio system dalu heb arian parod

Translation Required:

Image of the cashless schools celebration event
15 Mehefin 2018 

Image of the cashless schools celebration event

Powys yw'r sir gyntaf yng Nghymru i gael ei holl ysgolion yn gweithredu system dalu heb arian parod ar gyfer prydau ysgol ac eitemau eraill.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno taliadau electronig i gynnig dull talu cyfleus i rieni a gofalwyr ar gyfer ystod o weithgareddau gan gynnwys prydau bwyd, teithiau a gweithgareddau.

Daeth Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, i ymuno â'r cyngor heddiw yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy sydd newydd ei hagor, i nodi'r ysgol olaf yn y sir i ymuno yn y fenter dim arian parod.

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Wasanaethau Busnes: "Mae'n rhoi pleser mawr i ni gwblhau'r prosiect hwn gan ei bod yn system y mae pawb yn elwa ohoni. Mae'n gwneud talu yn hawdd a bydd rhieni/gofalwyr yn cael y gallu os ydynt eisiau i weld beth mae eu plant yn ei fwyta yn yr ysgol. Mae hefyd yn lleihau'r peryglon a'r costau o drafodion ariannol a thrin a thrafod arian parod. 

"Ni fyddai'r newidiadau yn bosibl heb gefnogaeth yr ysgolion, staff, rhieni a disgyblion felly hoffem ddiolch iddynt oll am eu cydweithrediad."

Dywedodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg: "Rwy'n falch iawn i weld bod Cyngor Powys yn mabwysiadu'r system newydd hon.

"Mae nifer o fanteision i ysgolion ddefnyddio systemau talu heb arian parod. Ynghyd â diogelu hunaniaeth dysgwyr sy'n derbyn prydau ysgol am ddim - rhywbeth y mae gofyn i ysgolion ei wneud - mae'r systemau hyn hefyd yn cyflymu'r amser wrth y til ac yn hwyluso gwneud taliadau am amrywiaeth o weithgareddau."

O dan y system newydd, gellir llwytho arian ar gyfrif ar-lein ac ychwanegu ato. Mae'r newid wedi cael ei groesawu gydag adborth positif gan rieni, disgyblion a staff. Mae'r nifer sy'n derbyn prydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd wedi cynyddu, gydag amseroedd ciwio i ddisgyblion yn y ffreutur wedi gostwng hefyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu