Agoriad swyddogol llwybrau diogel Llanandras

Translation Required:

Image of the Presteigne safe routes opening
15 Mehefin 2018 

Image of the Presteigne safe routes openingMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod cyfleusterau teithio llesol newydd mewn tref yng nghanol Powys wedi cael eu hagor gan un o Weinidogion blaenllaw Llywodraeth Cymru.

Roedd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn Llanandras heddiw (Dydd Gwener, 15 Mehefin) ac agorodd cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau y dref yn ffurfiol.

Mae Tîm Teithio Llesol Cyngor Sir Powys wedi gwella'r llwybrau yn Llanandras fel rhan o gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau sydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun yn anelu at wella cyfleusterau teithio llesol yn y dref fel bod mwy o drigolion yn cael eu hannog i gerdded neu seiclo yn hytrach na theithio mewn cerbyd ar gyfer siwrneiau byr.

Mae'r gwelliannau'n profi i fod yn llwyddiant mawr ers cwblhau'r gwaith ym mis Mawrth, gyda chynnydd sylweddol yn nifer y trigolion a disgyblion sy'n defnyddio'r llwybrau sydd wedi gwella a'r llwybrau newydd

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd dros Addysg: "Rwy'n falch dros ben i agor y cynllun teithio llesol sy'n cysylltu cymunedau Llanandras ac sydd eisoes yn profi i fod yn boblogaidd iawn.  Rwy'n falch iawn bod cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ei gwneud yn haws i bobl ifanc ddewis dulliau iachach a mwy cynaliadwy o deithiol i'r ysgol."

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth: "Mae cynlluniau fel hyn yn gam mawr i'r cyfeiriad cywir i wireddu ein huchelgais o deithio llesol.  Mae'r dull holistaidd a fabwysiadwyd gan Bowys ar gyfer y cynllun hwn ar gyfer cynnwys y gymuned wedi helpu i greu rhwydwaith o lwybrau cerdded a seiclo ledled y dref sydd â chefnogaeth y gymuned.  Ry'n ni am annog pobl ifanc i lunio arferion iach am oes ac mae eu siwrnai i'r ysgol yn bendant yn fan da i ddechrau. 

"Bydd y llwybrau hyn sydd wedi gwella yn darparu amgylchedd mwy diogel i bobl seiclo ac yn cefnogi'r newid diwylliant o ddefnyddio ceir am dripiau byr.  Bydd hyn nid yn unig yn cynyddu gweithgareddau corfforol ond hefyd yn gwella ansawdd aer ac yn gwella lefel y tagfeydd yn ein hardaloedd prysuraf."

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rwy'n hynod o falch bod Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi agor y cynllun llwybrau diogel pwysig yma sydd wedi darparu rhai o gyfleusterau teithio llesol mwyaf blaenllaw Cymru yma yn Llanandras.

"Dyluniwyd cynllun teithio'n llesol Llanandras i annog pobl i gerdded neu seiclo siwrneiau byr yn hytrach na gyrru.  Bydd hyn yn helpu gwella iechyd a lles pobl ifanc, lleihau tagfeydd a gwella'r amgylchedd.

"Mae'n wych gweld bod nifer o drigolion a disgyblion yn defnyddio'r llwybrau ac rwy'n gobeithio y bydd eraill hefyd yn eu defnyddio ac yn dewis i wneud teithiau byr ar droed neu seiclo yn y dref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu