Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Gwernyfed High School logoMae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwella ysgol uwchradd arall ym Mhowys.   Os bydd cabinet Cyngor Sir Powys yn rhoi sêl bendith i'r argymhelliad, bydd gwaith yn dechrau'n fuan i wella Ysgol Uwchradd Gwernyfed gyda buddsoddiad o £7.2m i wella cyfleusterau addysgu, dysgu a chwaraeon.

 

View of Gwernyfed High SchoolYn ei gyfarfod wythnos nesaf, bydd y cabinet yn ystyried cais i gefnogi cynllun i adnewyddu Ysgol Uwchradd Gwernyfed fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Os caiff ei gymeradwyo, byddai'r prosiect yn cynnwys ad-drefnu a gwella bloc dysgu presennol ac adeiladu bloc newydd i gwrdd â safonau ysgolion yr 21ain ganrif.  Byddai'r gwaith hefyd yn cynnwys adeiladu neuadd chwaraeon newydd a gwella'r maes parcio a'r fynedfa.

 

Newyddion diweddaraf

 

Image of Gwernyfed High SchoolMae'r Cabinet wedi cymeradwyo cyllideb sy'n cynnwys y prosiect adnewyddu a chau'r plasty rhestredig Gradd II fel adeilad dysgu.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu