Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Ysgol Gymraeg y Trallwng

Ysgol Gymraeg y Trallwng imageMae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol ar gyfer Prosiect arfaethedig Ysgolion Cynradd Tref y Trallwng.  Mae'r prosiect yn rhan o Brosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif y Llywodraeth, lle bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys yn ariannu'r prosiect ar y cyd.

Y cynnig yw adeiladu:

  • ysgol gynradd Gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd 150 lle ar safle presennol Ysgol Maesydre.

Bydd yr ysgolion newydd yn cymryd lle'r ysgolion presennol Ysgol Maesydre.  Y nod yw i'r ysgolion newydd gael eu hadeiladu a'u hagor erbyn Medi 2018.

Newyddion diweddaraf

Ebrill 2018

Mae Cadw wedi ysgrifennu at yr awdurdod yn cadarnhau y bydd eu cais i restru adeilad ysgol Howell Drive (hen Ysgol Maesydre) yn cael ei gynnal a bod yr adeilad erbyn hyn yn adeilad rhestredig Gradd II.

Ond, yn dilyn her lwyddiannus gan yr awdurdod, mae Cadw wedi cadarnhau nad yw'r addasiadau a wnaed yn 1955 yn cynnig unrhyw gyfraniad sylweddol neu bositif at y bensaernïaeth wreiddiol, felly dim ond yr adeilad gwreiddiol fydd yn cael ei restru.

Yn dilyn adolygiadau manwl ar opsiynau 'Cynllun B', a chydweithio ag Ysgol Gymraeg Y Trallwng, cytunwyd mai'r dewis gorau fyddai adeiladu adeilad ysgol newydd yr 21ain ganrif i gefn yr adeilad rhestredig a hefyd adfer y prif adeilad.  Bydd penseiri arbenigol yn cael eu penodi i'r prosiect i weld sut gall yr awdurdod gyfuno'r ddwy elfen a chreu ysgol newydd ysblennydd.

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu