SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng

Welshpool CinW Project

Bydd prosiect adeiladu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yn creu ysgol gynradd i 360 o ddisgyblion gyda chyfleusterau cymunedol a blynyddoedd cynnar.

Yr adeilad newydd fydd yr ysgol gynradd Passivhaus gyntaf i'w hadeiladu gan Gyngor Sir Powys fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac yn dilyn proses ad-drefnu bydd yn dod â disgyblion yr ysgol ar un safle am y tro cyntaf.

Cwmni Paveaways sydd â'r cytundeb i orffen y prosiect ac mae'r adeilad i agor i staff a disgyblion ym mis Ionawr 2021.

 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu