Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Prosiect Ffederasiwn Glantwymyn Carno

ysgol_carno ysgol_glantwymym

Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau cyllideb o Raglen Ysgolion y 21ain  Ganrif i'w fuddsoddi yn safleoedd Ysgol Carno ac Ysgol Glantwymyn.

Bydd y prosiect yn cael ei gyllido 50/ 50 gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, gyda chyfraniad gan Gymdeithas Hamdden Carno i gyllido'r ysgol newydd yng Ngharno.

Bydd y buddsoddiad yn y dulliau hyn:

Ysgol Glantwymyn

  • Ymestyn mynedfa bresennol yr ysgol i ddarparu man gweinyddu ac i wella diogelu
  • Ailgyflinio'r tu mewn i gynnwys rhagor o storfeydd
  • Darparu cyfleuster toiled/ystafell wlyb i bobl anabl
  • Darparu maes parcio newydd/man codi a gollwng disgyblion
  • Adeiladu MUGA (man chwarae aml-ddefnydd) newydd y tu cefn i'r Neuadd Gymunedol

 Ysgol Carno

  • Dileu'r ddibyniaeth ar yr ystafelloedd datgymaladwy trwy adeiladu ysgol newydd gan gynnwys ystafell i'r dosbarth blynyddoedd cynnar, yn gyfagos i'r neuadd gymunedol, gan fod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu gradd 'D' am yr ystafelloedd presennol am addasrwydd. 

 

Newyddion diweddaraf

Cynigion Cynllunio Diweddaraf ar gyfer Ysgol Carno ac Ysgol Glantwymyn.

Design 1  Design 2  Design 3

Powys County Council are aiming to be on site in Glantwymyn by March 2018, and on site in Carno by May 2018. Works should be completed on both sites by the New Year.

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu