Gwaith gwrth-ffugio safonau masnach yn cael ei gydnabod

Image of the trading standards award presentation
18 Mehefin 2018 

Image of the trading standards award presentation

Mae gwasanaeth Cyngor Sir Powys wedi cael ei gydnabod am ei waith yn ymladd yn erbyn y fasnach mewn nwyddau ffug mewn seremoni gwobrau o fri.

Derbyniodd Tîm Twyll Defnyddwyr Safonau Masnach gwobr o gymeradwyaeth uchel yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwrth Ffugio gan y Grwp Gwrth Ffugio (ACG) a gynhaliwyd yn y Symposiwm Safonau Masnach Siartredig yn Nottingham.  Derbyniodd y tîm eu gwobr mis yma (Dydd Mercher 6 Mehefin) ar Ddiwrnod Gwrth-Ffugio y Byd.

Dechreuwyd y gwobrau gan ACG ym 1994 i gydnabod y gwaith gorfodaeth ragorol sy'n digwydd yn y frwydr yn erbyn y fasnach mewn nwyddau ffug.

Cafodd y Tîm Twyll Defnyddwyr eu rhoi ar y rhestr fer yn y Gwobr Adran am Ragoriaeth yn y categori Gorfodaeth mewn Gwrth-Ffugio a enillwyd gan Gyd-Wasanaethau Rheoleiddio Penybont-ar-Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Wrth gyflwyno'r wobr o gymeradwyaeth uchel, dywedodd ACG bod y Tîm Twyll Defnyddwyr wedi 'llwyddo i gael canlyniadau arwyddocaol wrth fynd i'r afael â throseddau eiddo deallusol mewn ardaloedd gwledig Canolbarth Cymru ac ar draws y DU'.

Ychwanegwyd bod y tîm wedi 'cynnal nifer o ymchwiliadau mawr ac o safon uchel ar draws ffiniau rhanbarthol.  Roedd ansawdd y cofnodion gwybodaeth yr oedden nhw wedi casglu wedi arwain at achosion llys hyfyw a llwyddiannus.  Cawson nhw effaith mawr ac maen nhw wedi gweithio'n galed i ddatrys pob darn o wybodaeth er mwyn sicrhau bod pob awdurdod cysylltiedig wedi'u bodloni'.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rwy'n falch dros ben ein bod wedi derbyn y gymeradwyaeth hon, sy'n dangos bod y diwydiant yn cydnabod y gwaith ry'n ni'n gwneud.

"Mae hon yn wobr genedlaethol o fri sy'n cydnabod gwaith tîm bychan sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn wrth fynd i'r afael ag economi lle mae gangiau troseddu yn gweithredu yn y cysgodion.

"Hoffwn ddiolch i'n partneriaid niferus yn cynnwys Littleton Murdoch Limited, Heddlu Dyfed Powys, HMRC a GAIN.  Ni fyddai'r wobr hon wedi bod yn bosib oni bai am y gwaith a'r cymorth y maen nhw wedi rhoi yn ystod ein brwydr yn erbyn y fasnach nwyddau ffug yn y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu