SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Strategaeth Comisiynu Anabledd Dysgu

Rydym yn falch o gyflwyno'r cynllun integredig cyntaf hwn ar gyfer anabledd dysgu ym Mhowys. Fe'i lluniwyd wedi sgwrsio gyda phobl am yr hyn a ddywedwyd oedd ei angen arnynt.  

Diben

Diben y cynllun hwn yw dweud sut y bydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn diwallu anghenion oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Nod

Ein nod yw newid gofal iechyd a lles ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu dros y pum mlynedd nesaf. Mae Powys eisiau gwneud bywyd i bobl sydd ag anableddau dysgu yn well. Byddwn yn gwneud hyn trwy gynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn diwallu eu hanghenion a'u dewisiadau.

 

Lawr lwythwch y cynllun integredig ar gyfer anabledd dysgu [845KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu