SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ystafelloedd Cyfarfod a Safle Arddangos i'w llogi yn Llyfrgell y Drenewydd

Ystafell Gyfarfod

Mae'r ystafell gyfarfod yn Llyfrgell Y Drenewydd yn le hwylus, amlbwrpas ac o faint da sy'n addas ar gyfer cyfarfodydd 1:1, grwpiau bach neu ddigwyddiadau dysgu neu gyflwyniadau mwy o faint.

Mae cegin ar gael hefyd.  Mae'n bosibl llogi'r ystafell am sesiynau o 1 awr neu 3 awr (yn rhatach) gyda gostyngiadau pellach am logi'r ystafell yn rheolaidd (dros 10 y flwyddyn).Newtown Meeting Room a

Sefydliadau gwirfoddol/addysgol: £30 am sesiwn 3 awr neu £15 yr awr yn ystod oriau agor.  Gostyngiad o 10% am logi'n rheolaidd (dros 10 y flwyddyn)

Sefydliadau eraill: £20 yr awr: £50 am sesiwn 3 awr neu £20 yr awr yn ystod oriau agor.  Gostyngiad o 10% am logi'n rheolaidd (dros 10 y flwyddyn)

Mae'n bosibl hefyd llogi'r ystafell tu allan i oriau gwaith - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion a'r costau.Newtown Exhibition Space b

Defnyddio'r gegin £5

Holi am logi ystafell fan hyn Bwcio Ystafell Gyfarfod neu Safle Arddangos yn Llyfrgell y Drenewydd

Lle Arddangos

Yn Llyfrgell Y Drenewydd, mae'r lle arddangos wrth y fynedfa i'r llyfrgell.  Mae'n cynnwys oriel, cypyrddau arddangos a lle ar gyfer arddangosiadau pen bwrdd.  Mae modd llogi'r oriel a'r cypyrddau fesul mis, a hynny am ddim os nad oes unrhyw nwyddau'n cael eu gwerthu.  Y llyfrgellydd fydd yn penderfynu ar yr arddangosiadau pen bwrdd.

Orielau

Am ddim ar gyfer arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu nwyddau.

£50 a 10% o'r gwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu nwyddau.

Casys arddangos:Newtown Exhibition Space a

Am ddim os nad yn gwerthu nwyddau.

£25 + 10% o'r gwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu nwyddau.Newtown Exhibition Space b

Mae'r prisiau ar gyfer pob arddangosfa gan bara hyd at fis.

Arddangosiadau gwybodaeth ar fudiadau lleol: AM DDIM ar ddisgresiwn Llyfrgellydd y Gangen.

Holi am logi lle arddangos fan hyn Bwcio Ystafell Gyfarfod neu Safle Arddangos yn Llyfrgell y Drenewydd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu