Gobaith o Fuddsoddiad Mawr Mewn Traciau Rheilffordd Prawf yn Ein Cymoedd

Image of a train
25 Mehefin 2018 

Image of a trainMae Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Chastell-nedd Port Talbot wedi cefnogi'r cynnig yn gryf a gyhoeddwyd heddiw gan Ken Skates, Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot: "Mae'r prosiect hwn yn dangos ein bod yn benderfynol o gwrdd â heriau adfywio Blaenau'r Cymoedd trwy ddod â swyddi newydd i gymunedau'r ardal.

"Mae mwy o waith i'w wneud ond mae'r prosiect hwn yn ddatganiad clir o'n bwriad i gyflawni newid go iawn yn y Cymoedd. Byddwn yn creu swyddi o ansawdd sy'n agosach at gartrefi pobl. Bydd y prosiect hefyd yn adeiladu ar y gwaith yr oedd Alun Davies a Thasglu Cymoedd Llywodraeth Cymru yn ei wneud ar y cyd â thîm y Cyngor." Mae'r ddau awdurdod lleol bellach yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru a'r sector i gyflawni'r buddsoddiad cyffrous hwn."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae'r prosiect yn dangos y gall y Gymru wledig fod yn flaenllaw o ran gwthio economi Cymru yn ei blaen. Rydym yn mynd ati o ddifri i droi effaith ac olion safleoedd gwaith glo brig yn newid positif i'n cymunedau. Bydd hyn yn gwella cyfleoedd gwaith i bobl a'u sgiliau pobl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu