NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Beicwyr modur angen trwyddedau i ddefnyddio rhan o Lwybr y Mynaich

Image of the Monk's Trod byway

 25 Mehefin 2018

Image of the Monk's Trod bywayYn ôl y cyngor sir, bydd beicwyr modur sydd am ddefnyddio rhan o gilffordd ym Mhowys yn gorfod gwneud cais am drwydded.

Mae tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno cynllun trwyddedau i feicwyr modur sydd am ddefnyddio rhan o Lwybr y Mynaich - cilffordd boblogaidd yng Nghwm Elan.

Cyflwynwyd y cynllun er mwyn mesur faint o feiciau modur y gall wyneb ffordd y gilffordd ei gynnal yn ei gyflwr presennol cyn ystyried gwneud gwaith pellach i'w wneud yn hwylus i feiciau modur.

Bydd beicwyr modur yn gallu defnyddio'r llwybr am bedwar diwrnod yn unig tan ddydd Gwener 31 Awst.

Bydd hyd at 15 o feicwyr modur yn cael defnyddio'r llwybr ar bob un o'r dyddiadau dan sylw, gyda'r diwrnod cyntaf â thrwydded ar ddydd Sul 1 Gorffennaf.  Byddwn yn cyhoeddi'r dyddiadau nesaf maes o law.

Gyda'r cynllun, bydd modd defnyddio tri chilomedr o'r gilffordd o Bont ar Elan, felly ni fydd yn bosibl defnyddio'r gilffordd gyfan.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cefn Gwlad: "Mae'r gilffordd yn dilyn rhan o lwybr hynafol y Mynaich rhwng Abaty Cwm-hir ac Ystrad Fflur ac yn croesi ardal fawr o dir cynefin sydd ag ecoleg  sensitif.

"Gyda'r cynllun trwydded hwn, bydd tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad yn gallu cydbwyso anghenion pawb sydd am ddefnyddio'r llwybr â chynaliadwyedd y llwybr i'r dyfodol a'r dirwedd sensitif o'i gwmpas."

I wneud cais am drwydded, cewch i wefan y cyngor ar https://customer.powys.gov.uk/monktrod ond bydd ar sail y cyntaf i'r felin, gan mai dim ond ychydig o drwyddedau sydd ar gael.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu