Cynnal Cynhadledd Rhwydwaith Seren ym Mhowys

Image from the Seren Conference
25 Mehefin 2018 

Image from the Seren Conference

Ar ddechrau'r mis, croesawodd Ysgol Uwchradd Crughywel tua 100 o'r disgyblion chweched dosbarth mwyaf clyfar o ysgolion a cholegau Powys, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Yr ysgol oedd lleoliad Cynhadledd ddiweddaraf Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru oedd yn rhoi cipolwg a chyngor i fyfyrwyr ar wneud cais i brifysgolion gorau'r DU.

Jackie Parker yw Pennaeth yr Ysgol: "Mae'n braf cael croesawu'r gynhadledd hon eto gan ei fod mod bwysig bod ein disgyblion mwyaf clyfar yma ym Mhowys yn cael pob cyfle a chymorth i fynd am le yn Rhydgrawnt neu un o  brifysgolion eraill Grwp Russell.

"Yn wir, roedd David Jones, un o'r siaradwyr yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Gwernyfed, ac fe soniodd am ei brofiadau o fynd i Gaergrawnt i astudio'r gyfraith", dywedodd Mrs Parker.

Hefyd, cafodd y myfyrwyr gyngor ar lunio datganiadau personol gan Dr Jonathan Padley, Prifysgol Caergrawnt, yn ogystal â thechnegau cyfweliadau gan Greg Scannell o'r 'Brilliant Club' - elusen sy'n ceisio annog myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig i ymgeisio am y prifysgolion gorau.

Cynghorydd Myfanwy Alexander yw Aelod Cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am Ddysgu a'r Iaith Gymraeg.  Dywedodd: "Mae Prosiect Seren yn cefnogi ein disgyblion Mwy Abl a Thalentog ym Mhowys gan sicrhau bod eu dyheadau'n cymesur â'u galluoedd.

"Mae pobl ifanc o Bowys eisoes yn cyrraedd y prif brifysgolion ym Mhrydain a thu hwnt ac mae'r cynllun hwn yn sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn bachu ar y cyfleoedd hyn", ychwanegodd.

I wybod mwy am raglen Seren Llywodraeth Cymru, ewch i https://gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/seren

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu