Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cartrefi wedi'u Rhentu'n Breifat

Os ydych chi'n rhentu eiddo, nid oes yn rhaid i'ch landlord gadw'r lle mewn cyflwr perffaith. Fodd bynnag, mae yna safonau cyfreithiol y mae angen eu bodloni.Image of some housing

Os oes gennych chi broblem gyda'ch eiddo sydd wedi'i rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch hiechyd, e.e. dim gwres neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord yn y lle cyntaf. Os nad yw'r landlord yn cymryd camau i ddatrys y broblem, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch ddweud wrthym amdano a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd angen i ni weithio gyda'r landlord i ddatys y mater.

Os oes angen cymorth ar unwaith e.e. os oes arogl nwy cryf neu ffitiadau trydan diffygiol, ffoniwch y rhif argyfwng ar gyfer y gwasanaethau hynny.

Gallwn archwilio cartrefi gan ddefnyddio'r "System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai" i ddod o hyd i ddiffygion a allai fod yn risg i'ch iechyd a'ch lles.

Mae cynllun grant ECO FLEX ar gau ar hyn o bryd, ac mae'n cael ei gau i geisiadau newydd.

Mae'r Cyngor yn awyddus i ail-lansio cynllun newydd yn ystod y misoedd nesaf.

Gellir dod o hyd i gopi o'r "datganiad o fwriad" sydd wedi'i dynnu'n ôl yma [108KB] . Dyddiad tynnu'n ôl - 28/9/2018 5pm.

 


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu