SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiynau taro heibio i drafod tai fforddiadwy

Image of council housing
27 Mehefin 2018 

Image of council housing

Mae trigolion Y Drenewydd yn cael eu hannog i ddod i ddigwyddiadau taro heibio fis nesaf i rannu syniadau am dai newydd fforddiadwy yn eu hardal.

Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys sy'n trefnu'r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn ac Ysgol Gynradd Maesyrhandir yn Y Drenewydd.

Diben y digwyddiadau hyn yw cael barn trigolion ar dai fforddiadwy a hefyd mesur yr angen am dai yn yr ardal.

Bydd yr un cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn rhwng 4 - 8 pm a'r ail yn ystod Ffair Ysgol Gynradd Maesyrhandir ddydd Gwener 13 Gorffennaf o 3 pm.

Mae'r cyngor yn ystyried datblygu rhwng 40 - 50 o gartrefi fforddiadwy ar safle tafarn y Red Dragon ym Maesyrhandir.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rydym wedi addo datblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf i ateb anghenion cymunedau lleol led led Powys.

"Mae'r Tîm Tai Fforddiadwy'n gweithio mewn cymunedau ar draws Powys i ddod o hyd i safleoedd addas.  Mae eu gwaith wedi arwain at brynu tafarn y Red Dragon ar Lôn y Blanhigfa ac rydym yn bwriadu adeiladu tai fforddiadwy ar y safle hwn.

"Mae'r digwyddiadau hyn yn bwysig gan eu bod yn gyfle i ni gael syniadau gan drigolion wrth i ni fesur beth yw anghenion tai'r ardal hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu