1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Teithio Llesol

Active Travel

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru yn genedl o gerddwyr a seiclwyr. Ei diben yw galluogi mwy o bobl i deithio'n llesol ar gyfer teithiau byr yn hytrach na defnyddio cerbydau modur, lle mae'n addas iddynt wneud hynny.

Helpwch ni i ddatblygu teithio llesol yn y sir trwy gwblhau ein harolwg byr

Map Llwybrau Presennol (ERM) - yn dynodi'r llwybrau presennol sy'n addas ar gyfer cerdded a beicio

 

Mae Map y Rhwydwaith Integredig wedi cael ei ddatblygu trwy waith cynhwysfawr o gynnwys rhanddeiliaid ac mae'n adlewyrchu'r llwybrau a'r datblygiadau a gofynnwyd amdanynt gan drigolion/rhanddeiliaid Powys.  Cymeradwywyd yr holl fapiau 11 INM ar gyfer eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

 

Cliciwch ar bob tref isod i weld mapiau o'r llwybrau

Sylwer:  llwybrau i ymgyrraedd atynt yw'r rhain ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y cyngor yn gallu cael yr arian neu'r grantiau sydd eu hangen arno i'w hadeiladu - yn enwedig yn y tymor byr - ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i chwilio am gyllid ymhle bynnag y gallwn.

Gorolwg o'r Ddeddf

Mae'r Ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru i lunio mapiau teithio llesol a chyflwyno gwelliannau flwyddyn ar flwyddyn ar lwybrau a chyfleusterau teithio llesol.

Mae'n gofyn i awdurdodau priffyrdd yng Nghymru i wneud gwelliannau i lwybrau a chyfleusterau ar gyfer cerddwyr a seiclwyr gan ystyried anghenion cerddwyr a seiclwyr mewn ystod o swyddogaethau eraill yr awdurdod priffyrdd.

Mae'n gofyn hefyd i Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol i hyrwyddo teithiau llesol wrth ymarfer eu swyddogaethau dan y Ddeddf hon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu