Hyrwyddo Bingo Llyfrau yn llwyddiannus

Image of the book bingo promotion
28 Mehefin 2018 

Image of the book bingo promotion

Gwahoddir darllenwyr o fri i arbrofi gyda genres darllen newydd dros yr haf yn eu llyfrgell leol trwy hyrwyddo 'Bingo Llyfrau' a allai arwain at wobr hefyd.

Anogir y rhai sy'n cymryd rhan i ddarllen llyfr o bob sgwâr ar nod llyfr bingo a gyflwynir iddynt gan eu llyfrgell leol. Mae pob sgwâr yn awgrymu genre newydd i'w ddewis a'i ddarllen.  Bydd y llyfrgellydd yn ticio'r sgwâr perthnasol wedi i'r darllenydd orffen y llyfr. Pan fydd y cerdyn y llawn, bydd y darllenydd yn cael ei gynnwys mewn raffl wobrau.

Dywedodd Aundrea O'Neill o Lanfair Caereinion: "Mae Bingo Llyfrau'n eich annog i ddarllen deunyddiau o bob un o'r chwe chategori. Felly wedi gwisgo fy sbectol es i am yr her a gallaf ddweud yn onest fy mod i wedi mwynhau pob munud o'r antur lenyddol gyffrous. Rwy'n darllen llyfrau wedi'u cyfieithu, awduron lleol, barddoniaeth, ffuglen sy'n ennill gwobrau. Mi wnes i lawrlwytho Borrowbox (rwy'n ei ddefnyddio'n aml iawn erbyn hyn) sy'n agor hyd yn oed yn fwy o ddewisiadau darllen, a hyd yn oed llyfrau llafar. Dysgais fwy am hanes lleol ac iaith a syrthiais mewn cariad â Dylan Thomas unwaith eto.   Roedd yn ymddangos fel her fechan, ond fe agorodd fyd enfawr o ffuglen i mi."

Dywedodd darllenydd brwd arall, Bernadette Willis - a gymerodd ran yn ddiweddar yn y Drenewydd: "Mae her 'Bingo Llyfrau' wedi bod yn brofiad diddorol. Fe'm gwthiodd i i ddarllen y tu hwnt i'r hyn roeddwn i wedi arfer â gwneud, ond yn anad dim, mae darganfod eLyfrau llafar wedi agor posibiliadau newydd."

Llyfrau sydd wedi'u cyfieithu o iaith arall, llyfrau sydd wedi ennill gwobrau, llyfrau a gafodd eu troi'n ffilmiau, eLyfrau, barddoniaeth neu lyfr gan awdur lleol oedd y dewisiadau a gynigiwyd. Mae'r rhain ar gael yn ein llyfrgelloedd leol neu ar ein catalog ar-lein yn http://www.powys.gov.uk/cy/llyfrgelloedd-ac-archifau/ lle gellir eu lawrlwytho ar eich dyfais gyfrifiadurol neu eu cadw i chi eu casglu.

Dywedodd y Cyng Myfanwy Alexander aelod portffolio ar faterion Addysg, ac awdures leol lwyddiannus, pan ddaeth i ymweld â  llyfrgell y Drenewydd i siarad am ysgrifennu nofelau:  "Mae'r cynllun yn herio trigolion i ddarganfod mwy am y trysorau sydd ar gael yn eu llyfrgell leol."

Mae'r hyrwyddo bingo llyfrau yn cynnig her sy'n debyg i Her Ddarllen yr Haf sy'n annog plant ar hyd a lled Powys i ddarllen dros y gwyliau ac ennill nifer o wobrau wrth iddynt wneud hynny.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu