SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofal Cartref: Marchnad sy'n esblygu

Ein nod yw gweithio gyda phobl ym Mhowys i fyw yn annibynnol, yn ddiogel ac yn dda. Byddwn yn gwneud hyn trwy annog pobl, a'u cymunedau, i helpu eu hunain.

Cefnogi pobl i fyw bywydau cyflawn o fewn y gymuned

Byddwn yn sicrhau fod pobl yn gallu derbyn cyngor, a lle bo hynny angenrheidiol, yn gallu cael mynediad at ofal a chefnogaeth o ansawdd uchel sy'n gynaliadwy yn ariannol (i ddarparwyr, trigolion a Chyngor Sir Powys).

Mae tystiolaeth yn dangos i ni, y mwyaf annibynnol yw pobl, a'r mwyaf o gysylltiad sydd ganddynt gyda'u cymunedau lleol, y gwell yw eu hiechyd a'u lles.

Bydd y Datganiad Sefyllfa'r Farchnad hwn yn chwarae rhan bwysig wrth gyflawni ein nod sef marchnad weithgar, amrywiol a chynaliadwy, sy'n gallu cynnig deilliannau da i bobl sydd angen gofal cartref ym Mhowys. Bydd gyrwyr strategol, megis deddfwriaeth newydd, cyfyngiadau ariannol ac integreiddio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnig cyfleoedd ynghyd â sialensiau.

Read our market position statement [8MB]

"Bydd y wybodaeth o fewn y Datganiad yn ddefnyddiol i ddarparwyr gwasanaethau gofal cartref presennol a photensial, gan gynnig golwg defnyddiol ar y farchnad ym Mhowys, ei daearyddiaeth, y newidiadau demograffig a ddisgwylir a'r cyfeiriad i'r dyfodol. Rwy'n edrych ymlaen at eich helpu i ddilyn eich diddordeb ymhellach."

Cllr. Hayes

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu