SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth Cartref Powys - Yn eich helpu chi i fyw eich bywyd y ffordd ry'ch chi'n dymuno

Nod Cymorth Cartref yw darparu cymorth a chefnogaeth ymarferol y gallai unigolion fod eu hangen arno yn ei fywyd bob dydd er mwyn gallu parhau i fyw yn ei gartref yn ddiogel ac yn annibynnol.

Mae'r gwasanaeth cymorth cartref yn agored i unrhyw unigolyn oedrannus sy'n teimlo y gallai gael budd o ychydig o help ychwanegol fel ei fod yn gallu bywyd fel y dymuna.

Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth cynnar (gan gynnwys gwasanaeth 24/7 ar gyfer argyfyngau drwy larymau cymunedol) i gynorthwyo aelodau a'u teuluoedd i:

 • aros yn eu cartrefi,
 • cynnal a gwneud y gorau o'u hannibyniaeth a'u hiechyd a'u lles;
 • cadw eu cysylltiadau â'r gymuned;
 • cyfrannu er mwyn atal a/neu ohirio datblygiad anghenion am ofal a chymorth a lleihau unigedd ac unigrwydd.

Seiliwyd y prosiect Cymorth Cartref, ar wasanaeth sy'n bodoli eisoes yn Rhaeadr Gwy, o'r enw Cymorth Cartref Rhaeadr Gwy a bydd yn cael ei ddatblygu yn Llandrindod i lunio darpariaeth 24/7 trwy larymau cymunedol (Careline) i'r rheiny sy'n byw mewn gwasanaeth tai gwarchod/tai gyda gwasanaeth wardeniaid; yng nghanol Tref Llanidloes ac yn ardal Tref-y-Clawdd a Llanandras.

Ymhlith rhai o'r pethau y mae Cymorth Cartref yn gallu helpu gyda nhw mae:

 • Ymweliadau lles a chymorth dros y ffôn
 • Siopa Hanfodol
 • Cefnogaeth Emosiynol
 • Cymorth gyda phresgripsiynau
 • Cymorth gydag apwyntiadau
 • Cynorthwyo gofalwyr gyda'u rôl 
 • Cymorth mewn sefyllfaoedd argyfwng
 • Aros yn heini ac yn iach
 • Cyfeirio a chynorthwyo pobl i ddefnyddio gwasanaethau eraill
 • Mynediad i grwpiau cymunedau lleol a rhwydweithiau cefnogol

I ddarganfod mwy am sut i gyrraedd y gwasanaethau, gallwch wylio ein fideo hyrwyddo neu lawrlwytho taflen.

 

Adroddiad Blynyddol Cymorth yn y Cartref 18/19

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Cymorth yn y Cartref ar gyfer 2018/19 yn y fan yma [2MB] .

Neu, gallwch ddarllen fersiwn hawdd i'w ddeall yma [706KB] .

Cymorth Cartref Bwletin Hydref 2019 [1MB]

 

 

Cyswllt

 • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
 • Teleffon: 0345 602 7050
 • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu