SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwella Gwasanaethau Oedolion

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i wella bywydau pobl ag anabledd, salwch iechyd meddwl a phobl h?n i fyw'n dda a heneiddio'n dda ym Mhowys.  Fel arfer, ein prif flaenoriaeth fydd diogelu'r bobl hyn.Image of an older couple

Adroddiad Gwasanaethau Oedolion

Bydd adroddiad arolwg o Wasanaethau Oedolion gan Arolygiaeth Gofal Cymru'n helpu'r cyngor i fwrw ymlaen â rhaglen wella dros dair blynedd ym Mhowys.

Darllen y adroddiad [553KB]

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn a chroesawu adroddiad arolygu Gwasanaethau Oedolion gan  Arolygiaeth Gofal Cymru.  Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o welliannau, ac mae gwaith eisoes ar droed i fynd i'r afael â'r rhain trwy Gynllun Gwella Gwasanaethau Oedolion.  Gallwch weld y cynllun ar y dudalen hon.

Yn barod at yr arolwg, rhoddodd Wasanaethau Oedolion y Cynllun Gwella ar waith ar ôl cynnal hunanasesiad cynhwysfawr a manwl o'r gwasanaeth cyn yr arolwg.  Byddwn yn parhau i ddatblygu'r cynllun yn seiliedig ar adborth staff, oedolion sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr, adolygiad allanol, archwilio a herio ac adroddiad arolygu'r Arolygiaeth.

Care Inspectorate Wales logoTrwy weithio'n ddiwyd ac yn effeithiol ar y newidiadau sydd yn y cynllun, gallwn sicrhau pobl Powys bod oedolion yn cael eu diogelu'n effeithiol a bod gwasanaethau oedolion yn cyflawni pob un o'i gyfrifoldebau statudol i'r safon uchaf posibl.

Mae'r cynllun hwn yn eistedd o fewn fframwaith strategol ehangach y Cynllun Llesiant a Chynllun Ardal Strategaeth Iechyd a Gofal ac yn ceisio cysylltu pob un o'r prif drefniadau cynllunio gan gynnwys Cynllun Gwella Corfforaethol y Cyngor (sy'n gyson â Gweledigaeth 2025) a Chynllun Tymor Canolig Integredig Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Diweddariadau Diweddaraf

Cynllun Gwella Gwasanaethau Oedolion 2017-23 [760KB]

Hunanasesiad yr Arolwg [1MB]

Bwletin Gwella a Sicrwydd - Rhifyn 1 [41KB]

Bwletin Gwella a Sicrwydd - Rhifyn 2 [30KB]

Bwletin Gwella a Sicrwydd - Rhifyn 3 [49KB]

Bwletin Gwella a Sicrwydd - Rhifyn 4 [63KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu